Wykształceni artyści, czyli o dawnych chińskich elitach urzędniczych

Dziś świat nauki i sfera sztuki wydają się dwoma osobnymi wymiarami. Nauka kojarzona jest z analitycznością, skrupulatnością i opanowaniem, a sztuka wzbudza i wyraża emocje, jest pełna indywidualizmu, refleksji czy transcendencji. Historia oraz badania kultur wskazują jednak, że nie od zawsze te dwa obszary były tak oddzielne, a wręcz przeciwnie – łączyły się ze sobą w harmonijny sposób. W dawnych Chinach narodził się pewien wzór literaty, który uzyskał wszechstronną edukację w zakresie matematyki i kaligrafii, jak również muzyki i łucznictwa – konfucjańskie 六艺 liùyi.

Egzaminy urzędnicze - 科举 kējǔ

Egzaminy urzędnicze – 科举 kējǔ – sformalizowano jako praktykę rekrutacji pracowników administracji państwowej w krótkim okresie panowania dynastii Sui, chociaż ich historia sięga Hanów. Egzaminy te wymagały od biegłych erudytów zestawu umiejętności, do których zaliczały się między innymi kaligrafia i znajomość ksiąg kanonu konfucjańskiego, ale też pisanie wierszy. Wraz z upływem lat i zmianą rządów, forma egzaminu takżę ulegała ewolucji – dodawano do niej nowe dziedziny, w których powinien wykazywać się kompetentny urzędnik. Co ciekawe, tę formę wyłonienia najlepszych kandydatów stosowano jeszcze w XX wieku! System został zniesiony dopiero w 1905 roku za czasów dynastii Qing.

Więcej na temat samych egzaminów można przeczytać we wpisie na blogu Warsaw Beijing Forum

Rola muzyki

Konfucjusz w swoim nauczaniu podkreślał rolę muzyki. Twierdził, że odpowiednia muzyka razem z poezją 诗shī i rytuałem 礼lǐ są narzędziami potrzebnymi do opanowania wzorców prawidłowego zachowania. Co więcej, muzyka i rytuał mają pomóc władcy ucywilizować społeczeństwo bez konieczności używania przemocy. Konfucjaniści podążali tą metodą, choć znaleźli się także przeciwnicy tego rozwiązania – Moiści. 

Mozi i jego uczniowie twierdzili, że podejmowane przez władcę – jego państwo, a przez to społeczeństwo – wysiłki, powinny być oceniane pod względem tego, czy są korzystne. Według nich muzyka nie przyczynia się do korzyści, a wręcz przeciwnie – niesie ona ze sobą ogromne koszty. Jest zbędnym elementem, przynosi bezpośrednie szkody, angażuje majątek i pracę muzykantów, którzy zamiast grać mogliby zajmować się czymś pożytecznym.

Wpływ szkół filozoficznych

Różne poglądy na kwestię muzyki, ale też rytuału, o którym wspomina Mozi, pokazują polaryzację myśli i poglądów wśród społeczeństwa w dawnych Chinach. System szkół filozoficznych był złożony, zaawansowany, a myśliciele mieli konkretne rozwiązania na wszelkie rozpatrywane problemy. Ich rola w rozwoju państwa, w polityce i społeczeństwie była bardzo istotna – wpływali zarówno na rządzących, jak i rządzonych. Różne prądy filozoficzne przez lata kształtowały wzory postępowania, zasady, jakich uczono innych, pewne prototypy funkcji i zawodów – na przykład jak powinien zachowywać się władca, jaką ma rolę w społeczeństwie, co powinien, a czego nie; jaka jest powinność syna wobec ojca, żony wobec męża i tak dalej (system konfucjańskich cnót). Nic dziwnego więc, że w końcu swoją uwagę filozofia zwróciła na prawidłowy wzór artysty i tworzonej przez niego szeroko pojętej sztuki. 

Gdy w czasach dynastii Sui ostatecznie uformował się system egzaminów urzędniczych, których główną osią były nauki konfucjańskie, wytworzyła się specyficzna klasa wykształconych urzędników-artystów, tak zwanych mandarynów –  官guān.  Poza zajmowaniem się sprawami administracyjnymi, mandaryni studiowali historię, ćwiczyli kaligrafię, tworzyli literaturę i dzieła malarskie. Pełniąc najważniejsze funkcje w państwie i tworząc wysoką arystokracką warstwę społeczeństwa, mandaryni praktykowali najróżniejsze sztuki, łącząc oba tak odległe światy. Byli podzieleni na mandarynów wojskowych 武官 i  cywilnych 文官。 Spajał ich etos, zakorzeniony oczywiście w naukach konfucjańskich. 

Uczeni-biurokraci, którzy udawali się na emeryturę zawodową, w czasach dynastii Song utworzyli Szkołę Południową, zwaną też 南宗画 nán zōng huà 文人画; wén rén huà czy literati painting. Typowy przedstawiciel 文人画 mieszkał na wsi, blisko natury i praktykował wskazywane przez konfucjanizm sztuki takie jak malarstwo, kaligrafia, muzyka i gry strategiczne. Spotykał się z innymi artystami Szkoły Południowej, by razem tworzyć i dzielić się swoimi zainteresowaniami. Teoretycy  wén rén huà uważali, że obraz jest (lub przynajmniej powinien być) objawieniem natury człowieka, który go namalował, oraz jego nastroju i uczuć w chwili, gdy tworzył. Jego ekspresyjna treść zależy bardziej od jego osobistych cech i uczuć niż od cech przedstawionego przedmiotu. Zatem człowiek o szerokiej wiedzy i odpowiednią edukacją, ale też nienagannymi manierami, znajomością rytuału oraz szlachetnym, pełnym cnoty charakterze będzie wspaniałym artystą, a jego obrazy będą najwyżej jakości. Sztuka bowiem ma być odbiciem serca 心 – którego koncept jest bardzo skomplikowany, ponieważ może oznaczać zarówno serce, jak i umysł. Toteż w sztuce – w obrazie, w kaligrafii, w wierszu – widać jego autora, jego wiedzę, prawość i humanitarność. 

Dzięki tej myśli, relacja  między wyższym wykształceniem a zmysłem artystycznym u kompetentnego urzędnika umocniła się. Stało się oczywistym, że dobry biurokrata posiada rozległą wiedzę i liczne talenty w zakresie sztuki, bo poprzez tworzoną sztukę wykazuje się mądrością i szlachetnością. W dynastii Song niektóre dziedziny sztuki zaczęto postrzegać jako środki samokształcenia dla literatów – jednym z nich było malarstwo. Obok literatury i kaligrafii, pomaga ono zachować pewną ciągłość w wielkiej humanistycznej tradycji konfucjańskich uczonych.

"Palace Examination at Kaifeng, Song Dynasty, China.", https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palastexamen-SongDynastie.jpg

Jak pokazuje historia, połączenie nauki i sztuki jest możliwe. Fenomen mandarynów, wykształconych urzędników-artystów, był czymś niespotykanym na skalę światową. Chiny były pierwszym krajem, w którym wprowadzono rekrutację urzędników na zasadzie egzaminów, dzięki czemu ustrój Cesarstwa nazwano feudalizmem biurokratycznym. Podobnie jak dla dawnych rekrutów egzaminy urzędnicze były wydarzeniem o wielkiej wadze, dzisiejsze 高考 gaokao, ustandaryzowany ogólnokrajowy egzamin dla licealistów, którego wynik determinuje dostanie się na studia, ma dla młodych Chińczyków podobną rangę. Jak widać, mimo, że system egzaminów urzędniczych został zniesiony w 1905, jego spuścizna do dziś jest żywa w chińskim społeczeństwie.

Tekst powstał we współpracy z Warsaw-Beijing Forum

Autorka tekstu: Zofia Juszczyk

Chińskie święta i przerwy semestralne, czyli kiedy planować wyjazdy podczas studiów w Chinach?

W Chinach kilkukrotnie w ciągu roku obchodzone są święta, których początków można doszukiwać się w starożytnych ceremoniach na cesarskim dworze, czy ludowych kultach. Daty przypadające na chińskie święta są ruchome ze względu na to, że w przeszłości czas w Chinach wyznaczany był przez kalendarz księżycowo-słoneczny. Oprócz okresów związanych z tradycyjnymi świętami, takimi jak Chiński Nowy Rok czy Święto Środka Jesieni, dniami wolnymi od pracy i zajęć na uczelni będą także święta narodowe oraz, naturalnie, przerwy międzysemestralne.

Jeśli zamierzasz podjąć lub kontynuować naukę w Chinach w roku akademickim 2023/2024, ten wpis z pewnością ułatwi ci planowanie wyjazdów. Koniecznie zapisz w kalendarzu daty, które pojawią się w tym wpisie!

Święto Środka Jesieni

 • Data: 29 września 2023 (piątek); 17 września 2024 (wtorek)
 • Wolne w dniach: 29 września 2023, 17-18 września 2024

Święto Środka Jesieni to jedno z najważniejszych tradycyjnych chińskich świąt, obchodzone w piętnastym dniu ósmego miesiąca kalendarza księżycowego, co zwykle przypada w drugiej połowie września lub na początku października. Początki święta związane są z legendą o Chang’e, która podczas nieobecności męża imieniem Houyi spożyła zdobyty przez niego eliksir nieśmiertelności, który w tym samym czasie próbował wykraść Fengmeng. W wyniku tego działania Chang’e stała się nieśmiertelna i wzniosła się w przestrzeń kosmiczną, a następnie osiadła na Księżycu. Podczas Święta Środka Jesieni Chińczycy składają sobie życzenia, jedzą ciastka księżycowe (yuebing) i spędzają czas z najbliższymi oglądając pełnię księżyca, czy wystrzeliwując fajerwerki. W wielu regionach Chin organizowane są parady z lampionami i pokazy tańca smoków.

Święto Narodowe ChRL

 • Data: 1 października
 • Wolne w dniach: 30 września – 6 października 2023; 1-7 października 2024

Święto Narodowe ChRL uważane jest za najważniejsze święto państwowe i upamiętnia proklamowanie Chińskiej Republiki Ludowej 1 października 1949 r. W tym czasie Chińczycy często wyruszają w podróże po kraju, przemysł turystycznym kwitnie, a ceny zakwaterowania i transportu rosną. Warto wykorzystać ten czas na wycieczkę lokalną w odleglejszą część Chin, lub krótką wycieczkę zagraniczną. Pamiętaj jednak o wcześniejszej rezerwacji noclegów i transportu!

Chiński Nowy Rok (Święto Wiosny)

 • Data: 10 lutego 2024 r.
 • Wolne w dniach: 9–15 lutego 2024 r.

Święto Wiosny to najważniejsze i najdłuższe święto w chińskim kalendarzu. Co do zasady, trwa ono 7 dni, jednak obchody wydłużone są o kolejne 14 dni. Chińczycy zwykle spędzają ten czas w rodzinnym gronie, co wiąże się z dużymi migracjami ludności wewnątrz kraju. Możesz spodziewać się tłumów w transportach publicznych oraz korków na ulicach. Podczas obchodów w większych miastach weźmiesz udział w obchodach, obejrzysz pokazy tańca lwa i smoka. W wielu większych miastach nie obejrzysz już fajerwerków, ale być może zostaną one zastąpione przez pokaz świetlny wykonany dronami lub laserami.

Chińskie Święto Zmarłych (Qingmingjie)

 • Data: 4 kwietnia 2024 r.
 • Kiedy masz wolne: 4–5 kwietnia 2024 r.

Chińskie Święto Zmarłych (Qingming Jie), nazywane również Dniem Zamiatania Grobów, to kolejne ważne święto w chińskim kalendarzu związane z kultem przodków. Na kilka dni przed świętem groby są sprzątane, a następnie Chińczycy gromadzą się przy grobach swoich zmarłych przodków, składają im ofiary takie jak pożywienie (np. ryż) i napoje (np. wino czy herbata), a także oddają cześć trzykrotnym pokłonem. Puszczane są także latawce, a groby są ozdabiane kwiatami bądź innymi drobiazgami. Jeśli planujesz wyjazd w tym okresie, koniecznie pamiętaj o możliwych utrudnieniach związanych z zamkniętymi sklepami, restauracjami i usługami.

Święto Pracy

 • Data: 1 maja 2024 r.
 • Kiedy masz wolne: 29 kwietnia–1 maja 2024 r.

Święto Pracy jest międzynarodowym świętem, obchodzonym także w Chinach. W tym czasie w największych miastach organizowane są parady, występy i inne obchody. Okres ten znany jest również jako „Golden Week”, czyli czas wolny od pracy, podczas którego wielu Chińczyków decyduje się na lokalne wycieczki lub odwiedziny u dalszej rodziny. Dlatego też w tym okresie możesz spodziewać się wzmożonego ruchu w najpopularniejszych atrakcjach turystycznych.

Święto Smoczych Łodzi

 • Data: 10 czerwca 2024 r.
 • Kiedy masz wolne: 10 czerwca 2024 r. (uczelnia może zarządzić o wydłużeniu wolnego)

Święto Smoczych Łodzi obchodzone jest piątego dnia piątego miesiąca w kalendarzu księżycowym, co w 2024 r. wypada na 10 czerwca. Zgodnie z legendą, ten dzień jest upamiętnieniem śmierci Qu Yuana – chińskiego poety, polityka i bohatera narodowego, który rzucił się do rzeki nie mogąc pogodzić się z nieprawymi decyzjami władcy Chin. Chcąc go uratować, lokalni wieśniacy przypływali na łodziach wrzucając do rzeki ryż owinięty w liście bambusa. Dlatego też podczas tego święta organizowane są wyścigi Smoczych Łodzi, oraz spożywa się zongzi, czyli kleisty ryż zawinięty w liście bambusa z różnymi dodatkami w środku. W zależności od uczelni i dni, w jakie wypada Święto Smoczych Łodzi, wolne w tym okresie zwykle trwa od jednego do trzech dni.

Zimowe i letnie przerwy semestralne

Daty przerw semestralnych w Chinach nie są jednolite, w zależności od uczelni może zaczynać się i kończyć innego dnia. Na ogół letnia przerwa zaczyna się pod koniec czerwca i kończy się wraz z początkiem września. W przypadku przerwy zimowej – zaczyna się w pierwszych dniach stycznia i trwa do drugiej połowy lutego, obejmując Chiński Nowy Rok. Dokładne daty zostaną wyznaczone przez władze uniwersytetów.

Przykładowe przerwy letnie na kilku uniwersytetach w 2023 r.:

 • Beijing Normal University: 01.07-25.08
 • Renmin University of China: 01.07-03.09
 • Beijing Jiaotong University: 26.06-01.09

Przykładowe przerwy zimowe na kilku uniwersytetach w 2023 r.:

 • Shanghai Jiaotong University: 16.01-12.02
 • Jiangsu University: 18.01-26.02
 • Tianjin University: 02.01-17.02

Podsumowanie

Studia w Chinach, to nie tylko nieustająca nauka, ale także jedyna w swoim rodzaju okazja do poznania kultury i historii tego państwa poprzez podróże i rozmowy z lokalną ludnością. Dłuższe wakacje związane ze świętami czy przerwami międzysemestralnymi warto wykorzystać na podróże po Chinach lub krótkie wycieczki zagraniczne. Pamiętaj jednak, aby na bieżąco śledzić aktualności publikowane przez uczelnie na stronie internetowej, czy na ich profilu na WeChacie, bowiem daty wolnego mogą różnić się w zależności od uczelni!

Na co warto być przygotowanym przed wyjazdem do Chin?

Zmiana środowiska, w którym żyjesz związana z przeprowadzką nie musi wiązać się z szokiem kulturowym mimo, że Chiny to kraj o zupełnie odmiennym systemie kulturowym i społecznym, niż ten, do którego jesteś przyzwyczajony. Jednym z największych wyzwań, jakie czekają na studentów zagranicznych, jest dostosowanie się do nowych warunków życia i codzienności. Jednakże, z czasem większość z tych zmian stanie się dla Ciebie codziennością, a Ty staniesz się częścią kultury chińskiej. Ten wpis stworzyliśmy z myślą, aby przygotować Cię na zderzenie z chińską rzeczywistością, która, jak się pewnie domyślasz, znacznie różni się od tej europejskiej.

Pamiętaj, że jesteś "waiguorenem"

Reakcja Chińczyków na Europejczyków może być różna, w zależności od wielu czynników, takich jak wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy doświadczenia związane z innymi kulturami. Ogólnie rzecz biorąc, Chińczycy są bardzo gościnni i przyjacielscy dla cudzoziemców. Wielu Chińczyków jest zainteresowanych innymi kulturami i z chęcią poznaje ludzi z innych krajów.

Jednakże, niektórzy Chińczycy mogą być ostrożni wobec obcokrajowców, zwłaszcza jeśli nie znają języka i kultury kraju, z którego pochodzą. Ważne jest, aby w takim wypadku odnosić się z szacunkiem do kultury i tradycji chińskich oraz próbować poznać i zrozumieć lokalne zwyczaje bez pochopnego oceniania. Warto również pamiętać, że w Chinach nie wszyscy mówią po angielsku, więc warto spróbować nauczyć się podstaw języka chińskiego, aby móc swobodnie porozumiewać się z ludźmi na co dzień. Chińczycy bardzo doceniają, kiedy cudzoziemcy próbują mówić po chińsku, nawet jeśli to tylko kilka podstawowych słów i zwrotów. 

Niektórzy Chińczycy mogą uważać przebywanie z osobą z zachodu z czymś bardzo prestiżowym. O ile nie jest to reguła, to warto przygotować się na sytuację, w której możesz zostać poproszony przez przypadkową osobę o zrobienie sobie razem zdjęcia lub byciem zaproszonym na spotkania tylko ze względu na europejskie rysy. Chińczycy często nazywają obcokrajowców laowai lub też waiguoren.

Posługiwanie się pałeczkami

Posługiwanie się pałeczkami to jedno z charakterystycznych elementów kultury chińskiej, a także innych krajów azjatyckich, dlatego też przed wyjazdem do Chin warto nauczyć się posługiwania tym narzędziem. Na początek możesz spróbować związać pałeczki gumką recepturkę od góry a między nie włożyć zwinięty w rulon papierek, aby łatwiej się nimi operowało. 

Przy jedzeniu za pomocą pałeczek warto pamiętać o pewnych zasadach, których należy przestrzegać, aby uniknąć niezręcznych sytuacji. 

 1. Podczas jedzenia należy trzymać pałeczki w odpowiedni sposób – palec wskazujący powinien być na górze, a kciuk i palec środkowy powinny trzymać pałeczki z dołu. 
 2. Podziel większe kawałki na mniejsze, aby łatwiej było złapać jedzenie pałeczkami. 
 3. Warto pamiętać, że w Chinach podczas jedzenia używa się jednej pary pałeczek, której nie należy dotykać ustami ani gryźć.
 4. Nie wbijaj pałeczek w misę z jedzeniem, nie trzymaj ich pionowo w misie, ani nie machaj nimi w powietrzu, ponieważ jest to uważane za niegrzeczne. Zamiast tego gdy nie jesz, połóż pałeczki równolegle na stole lub specjalnym podstawku.

Chińczycy nie oczekują od cudzoziemców perfekcyjnego posługiwania się pałeczkami, ale doceniają, gdy próbują one zaadaptować się do lokalnych zwyczajów. Przy okazji jedzenia – warto być przygotowanym na to, że niektórzy Chińczycy mlaszczą i siorbią przy jedzeniu. W tamtejszej kulturze nie jest to wyraz braku szacunku.

Toaleta kucana

W Chinach nadal powszechne są toalety kucane, na które możesz natknąć się w miejscach publicznych, włącznie z restauracjami, centrami handlowymi, czy kawiarniami. Choć coraz częściej można spotkać toalety w stylu zachodnim, to warto być przygotowanym na ewentualność skorzystania z takiego rodzaju toalety. Warto mieć przy sobie chusteczki higieniczne, gdyby w toalecie publicznej nie było papieru.

Gorąca woda i Tai Chi

W Chinach uważa się, że picie gorącej wody ma działania prozdrowotne. Powszechnie mówi się, że picie gorącej wody może pomóc w poprawie trawienia, usunąć z organizmu toksyny oraz pomóc w leczeniu chorób. Może być to związane również z tym, że w niektórych regionach Chin woda pitna z kranu nie jest bezpieczna do picia. Picie gorącej wody pomaga zabić bakterie i chorobotwórcze substancje, które mogą znajdować się w wodzie. W każdym razie – picie gorącej wody to rzecz tak charakterystyczna dla Chińczyków, że w pewnym momencie stała się memem! 

na obrazku napis "pij dużo gorącej wody". Źródło: https://zhuanlan.zhihu.com/p/480507187

Innym popularnym zjawiskiem, które z pewnością zauważysz będąc w Chinach jest powszechne ćwiczenie Tai Chi w parkach publicznych przez grupy osób w średnim lub podeszłym wieku. Ćwiczenia te są bardzo popularne i często traktowane są jako społeczna forma spędzania czasu. Wielu starszych Chińczyków praktykuje Tai Chi rano jako sposób na rozpoczęcie dnia i pobudzenie organizmu.

Posługiwanie się telefonem zawsze i wszędzie

W Chinach żyje ponad 1,4 miliarda ludzi, a większość z nich ma dostęp do telefonów komórkowych i Internetu. Używanie telefonów komórkowych jest popularne nie tylko wśród młodszych pokoleń, ale także wśród osób starszych. Przygotuj się na to, że telefon będzie podstawą wszelkich czynności – utrzymywania kontaktów i pracy, płatności mobilnych, zamawiania zakupów i jedzenia, czy nawet korzystania z pralki! Kodu QR do płacenia telefonem możesz spodziewać się nawet na bazarku z warzywami. O ile gotówką oczywiście też zapłacisz w takim miejscu, to Chińczycy niewątpliwie przechodzą do płatności bezgotówkowych.

Przechodzenie przez drogę

Warto pamiętać, że kierowcy bardzo rzadko zatrzymują się na przejściach dla pieszych, aby pozwolić ludziom przejść na drugą stronę. Na ogół na ulicy panuje prawdziwy chaos – samochody, skutery, riksze i rowery otaczają i mijają Cię z każdej strony. Mimo to kierowcy są bardzo uważni i bacznie obserwują otoczenie i wszystkie jego elementy, oraz – o dziwo – poruszają się wolno po drogach. 

Podsumowanie

Wyprowadzka na studia w Chinach niewątpliwie łączy się z wyjściem z własnej strefy komfortu i przystosowaniem się do kilku istotnych zmian, które będą pojawiać się jako nieodłączny element Twojej codzienności. Mimo to wierzymy, że dzięki temu poradnikowi szybko uda CI się zaaklimatyzować w Chinach na tyle, aby nie przywiązywać zbyt dużej uwagi do tych spraw.

Jak korzystać z Internetu w Chinach?

Wyjeżdżając do Chin należy być świadomym, że Internet w tym Państwie funkcjonuje zupełnie inaczej niż w Polsce. Internet w Chinach podlega rządowej cenzurze, przez co znaczna część z popularnych w Polsce i na zachodzie serwisów jest niedostępna. Jak zatem funkcjonować w Chinach nie mając dostępu do najpopularniejszych portali znanym nam w Polsce? 

W poniższym wpisie, przedstawimy najważniejsze informacje o tym, jak korzystać z chińskiej sieci. Znajdziesz tutaj także zbiór najważniejszych aplikacji, które będą Twoimi odpowiednikami polskich serwisów i ułatwią Ci studencką codzienność.

Zablokowane portale

W związku z blokadą Internetu w Chinach nie połączymy się z takimi serwisami czy usługami jak:

 • Portale społecznościowe: Facebook, Instagram, Whatsapp, Snapchat oraz Twitter
 • Wyszukiwarka Google w tym YouTube, Gmail, Google Maps itd.
 • Aplikacje randkowe tzn. Tinder, Badoo
 • CNN, BBC, New York Times itd.

Mimo, iż powyższe serwisy nie są dostępne w Chinach, niemalże wszystkie posiadają swoje chińskie odpowiedniki. Przykładowo, odpowiednikiem Youtube’a jest Youku i Bilibili, a odpowiednikiem Google jest Baidu, czyli najpopularniejsza w Chinach wyszukiwarka internetowa, w której szybko znajdziesz interesujące Cię informacje. Firma ta, podobnie jak Google, oferuje dodatkowe usługi, takie jak Baidu Maps, która może pomóc Ci w przemieszczaniu się po mieście. Jeżeli chodzi o aplikacje randkowe w Chinach, możesz skorzystać z Tantan, chińskiego odpowiednika Tindera i Badoo.

Jak uzyskać swobodny dostęp do zablokowanych serwisów na terenie Chin?

Najprostszym i jednocześnie najbardziej skutecznym sposobem na uzyskanie dostępu do blokowanych na terenie Chin treści jest skorzystanie z oprogramowania typu VPN (Virtual Private Network). Jest to oprogramowanie stworzone z myślą o pracownikach, którzy będąc w domu lub w innym kraju, chcieli uzyskać dostęp do zasobów znajdujących się w prywatnej sieci należącej do firmy, dla której pracowali.

Jaki VPN wybrać?

Wybór VPN’a to sprawa bardzo indywidualna. Najlepszy sposób na dobór właściwego programu to pobranie kilku z nich i wypróbowanie każdego przez kilka dni podczas darmowego okresu próbnego, a ostatecznie wybranie tego, który najbardziej nam odpowiada. 

Dla osób, które nie mają ochoty na testy, na dzień 08.04.2023 roku, rekomendujemy wybór Astrill VPN. Nasza rekomendacja opiera się na wywiadach z osobami, które obecnie przebywają w Chinach i korzystają z programów typu VPN. Korzystanie z aplikacji na jednym urządzeniu mobilnym jest darmowe. Co więcej, aplikacja oferuje 30 dniowy okres próbny i zwrot pieniędzy (w przypadku wykupienia pełnej wersji) w sytuacji, gdyby oferowana przez nią usługa nie spełnia Państwa oczekiwań.

Jak korzystać z programu?

Krok 1 – pobieramy aplikację na urządzenie

Krok 2 – zakładamy (darmowe) konto

Krok 3 – logujemy się

Krok 4 – wybieramy serwer (kraj i miasto) z którym chcemy się połączyć

Krok 5 – łączymy się z serwerem

Krok 6 – swobodnie przeglądamy Internet na terenie Chin, wszystkie aplikacje, tj Facebook, YouTube itd. powinny działać normalnie. Ze względu na użycie VPNa połączenie może być wolniejsze, a treści mogą ładować się dłużej.

Krok 7 – jeżeli nie korzystamy z wifi tylko z Internetu z sieci komórkowej, po zakończeniu czynności, warto rozłączyć VPN w celu uniknięcia nadmiernego zużycia danych komórkowych.

Aplikacje, które ułatwią Ci funkcjonowanie w Chinach

 • Pleco

Pleco to słownik języka chińskiego, działający również offline, którego można używać w języku angielskim lub chińskim (wpisywanie znakami lub pinyinem). W przypadku niektórych znaków istnieje możliwość rozłożenia ich na „części pierwsze” lub sprawdzenia kolejności pisowni. Aplikacja pozwala dodawać słówka do zakładek, z których później możesz stworzyć zestawy do powtórki słówek, co jest szczególnie przydatne kiedy jesteś w trakcie nauki języka chińskiego. Dodatkowa funkcja pozwala wprowadzać znaki do wyszukiwarki, rysując je palcem – Pleco automatycznie postara się wykryć, o jaki znak może Ci chodzić – jest to przydatne, kiedy próbujesz sprawdzić znaczenie lub czytanie znaków na plakatach, banerach czy menu.

Pleco można również rozszerzać o dodatkowe funkcje poprzez pobieranie wtyczek z wewnętrznego sklepu. Warto zainteresować się wtyczką OCR (Optical Character Recognizer). Użytkownik poprzez kamerę telefonu, wskazuje interesujące go znaki (np. kartę w restauracji), a wtedy aplikacja Pleco, w czasie rzeczywistym je rozpoznaje i na życzenie użytkownika wyświetla ich znaczenie. Co więcej, rozpoznawanie znaków działa również dla przesyłanych do Pleco zdjęć, obrazków czy zeskanowanych PDFów, co może uprościć przygotowywanie słówek do zadanych przez nauczyciela kart pracy lub też tłumaczeń tekstów.

 • Wechat

Posłuży Ci jako:

 • komunikator internetowy: aplikacja posłuży Ci do komunikowania się ze znajomymi oraz do wymiany informacji dotyczących organizacji studiów (za pośrednictwem grup). WeChat umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, głosowych oraz połączenia wideo.
 • narzędzie płatności mobilnych: WeChat umożliwia dokonywanie płatności mobilnych, w tym płacenie za zakupy, w restauracjach, kupowanie biletów, rezerwacja hoteli, a także przesyłanie pieniędzy między użytkownikami WeChat.
 • medium społecznościowe (WeChat Pay): aplikacja działa także jako platforma do udostępniania wideo, zdjęć, tekstów i informacji na swojej „tablicy”, a także analogicznie do czytania informacji udostępnianych przez innych użytkowników czy subskrybowane marki (działa podobnie na zasadzie Facebookowych fanpage’ów)
 • skaner QR-kodów
 • platforma zakupowa: za pośrednictwem mini programów dostępnych w aplikacji WeChat możesz zamówić jedzenie, czy kupić różnego rodzaju artykuły
 • platforma z prostymi grami online
 • platforma do załatwiania spraw urzędowych: WeChat umożliwia funkcje takie jak płacenie podatków, sprawdzanie stanu ubezpieczenia zdrowotnego itp.
 • AliPay

AliPay to aplikacja mobilna przeznaczona do dokonywania płatności mobilnych. Jest to usługa oferowana przez koncern Alibaba Group, który jest jednym z największych graczy na rynku e-commerce w Chinach. Platforma ta pozwala użytkownikom dokonywać płatności stacjonarnych (skanując kod QR) i online, niemalże w każdym sklepie oraz min. na TaoBao (wewnętrzny AliExpress/Allegro). Dodatkowo AliPay umożliwia dokonywanie przelewów między użytkownikami, płacenie rachunków itp.

 • ELeMe

ELeMe to aplikacja, która umożliwia zamawianie jedzenia online z różnych restauracji i lokali gastronomicznych. ELeMe oferuje szeroki wybór restauracji, od lokalnych bistro i food trucków, po siedzi fastfood (KFC, McDonald’s, Starbucks itp.). Aplikacja umożliwia również przeglądanie opinii innych użytkowników oraz monitorowanie statusu zamówienia. ELeMe to jeden z liderów dostaw jedzenia online na chińskim rynku.

 • Mobike/Ofo

Mobike i Ofo to dwie najpopularniejsze aplikacje, służące do wypożyczania rowerów na minuty w systemie „bike sharing”. Sposób korzystania z rowerów za pomocą tych aplikacji jest niezwykle łatwa – odblokuj rower aplikacją mobilną skanując kod QR, przejedź tam gdzie chcesz i zostaw go w dowolnym miejscu w obszarze wybranym przez . Aplikacja będzie Ci służyć w codziennej rutynie – przejazdy na uczelnię, miejsca spotkań ze znajomymi, sklepów itp.

 • Baidu + Baidu Ditu (Baidu Maps)

Można powiedzieć, że Baidu to chiński odpowiednik przeglądarki internetowej Google. Jest to zdecydowanie najpopularniejsza przeglądarka internetowa w Chinach, która może ułatwić Ci wyszukiwanie treści chińskojęzycznych. Podczas pobytu w Chinach z pewnością przyda Ci się także aplikacja Baidu Maps (Baidu Ditu) – odpowiednik Google Maps, najpopularniejsza chińska aplikacja z mapami, zawierająca szczegółowe mapy i dane nawigacyjne dotyczące miast i regionów w Chinach.Dodatkowo możesz też pobrać maps.me.

 • TaoBao

TaoBao to jedna z największych chińskich platform handlowych online, podobna do Amazona lub eBay. Aplikacja mobilna TaoBao umożliwia użytkownikom zakupy online, przeglądanie produktów, porównywanie cen i dokonywanie transakcji. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz – na platformie znajduje się ponad miliard produktów!

Trip.com to aplikacja mobilna służąca do rezerwacji podróży i pobytów w różnych miejscach na całym świecie. Za pośrednictwem tej aplikacji kupisz bilety, zarezerwujesz zakwaterowanie w różnych miejscach, zrobisz rezerwację wycieczek i aktywności turystycznych, a nawet wykupisz wycieczkę z przewodnikiem. Co ciekawe, firma w 2016 roku przejęła popularny Skyscanner.

 • TanTan

TanTan to chiński odpowiednik aplikacji randkowej Tinder, który również jest popularny w Chinach, jednak korzystanie z niego często wymaga połączenia z internetem przez VPN.

WeChat, czyli Twoja aplikacja “do wszystkiego” - informacje na start

Cyt. *WeChat w Chinach to jednocześnie Facebook, Youtube, WhatsApp, PayPal i Google. To rządowy program na telefony i komputery, za którego pomocą skomunikujemy się z praktycznie każdym, zapłacimy za zakupy w sklepie, obejrzymy śmieszne filmiki czy wyszukamy informacji w sieci lub miejsca na mapie.*

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje, dotyczące konta na WeChacie a nie dokładny opis instalacji i rejestracji krok po kroku, ponieważ proces ten, nie różni się zasadniczo od instalacji innych aplikacji. W razie problemów z rejestracją lub aktywacją konta skontaktuj się z nami.

 1. Aplikację możesz pobrać ze sklepu z aplikacjami
 2. Konto WeChat połączone jest z numerem telefonu.
 3. Należy zarejestrować się przez „Sign up”, dalej postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie (weryfikacja obrazkiem, weryfikacja głosowa, kod SMS)
 4. „Full Name” – to, co wpiszesz będzie nazwą Twojego profilu
Co to jest WeChat ID?

Po rejestracji, dobrze jest zmienić swój WeChat ID, czyli Twój login, po którym możesz zostać znaleziony na WeChacie przez znajomych.

Jak zmienić WeChat ID?

Uwaga! WeChat ID możesz zmienić tylko raz.

Me (dolna belka, po prawej) → Settings → Account Security → WeChat ID → Change WeChat ID

Wyszukując swoich znajomych przez WeChat ID, możesz ich dodać na WeChacie. Inną opcją jest zeskanowanie ich indywidualnego kodu QR.

Jak sprawdzić i wysłać komuś swój indywidualny kod QR?

Me → WeChat ID (na górze) → My QR Code

Taki kod możesz zapisać na telefonie albo zrobić screenshot i przesłać komuś (obrazek kodu QR będzie stanowił link do Twojego profilu).

Jak zeskanować kod QR?

Skaner kodów znajduje się w aplikacji, po kliknięciu w ikonę „+” (prawy górny róg) → Scan

To najszybszy i chyba najchętniej stosowany w Chinach sposób dodawania znajomych na WeChacie.

Kilka informacji o wiadomościach na WeChacie:
 • brak informacji o tym, czy wiadomość została wyświetlona przez użytkownika
 • możliwość wysyłania wiadomości głosowych lub automatycznej transkrypcji wiadomości głosowych
 • mierne, w porównaniu do Messengera, emoji i naklejki – jednak można je pobierać lub tworzyć własne

Internet w Chinach niewątpliwie różni się od tego, który jest nam znany z Polski, ale z łatwością można się do niego przystosować. Dzięki VPN możliwy jest dostęp do stron, które teoretycznie są zablokowane w tym kraju. Nie musisz więc martwić się o to, czy na studiach w Chinach będziesz mieć dostęp do ulubionych serwisów społecznościowych. Z drugiej strony, z doświadczenia wiemy, że przyzwyczajenie do korzystania z chińskich aplikacji przychodzi bardzo łatwo i szybko.

Pogoda i klimat w Chinach. Co warto spakować wybierając się na studia?

Podróżując na inny kontynent musimy liczyć się nie tylko z różnicami kulturowymi, ale także zmianą klimatu. Poszczególne kraje Azji nie są w tym przypadku wyjątkiem. Z naszego wpisu dowiesz się jakie ubrania warto mieć ze sobą podczas studiów w Chinach oraz jakie dodatkowe przedmioty mogą okazać się przydatne w codziennym życiu.

Klimat w Chinach

Chiny mają powierzchnię niemal równą obszarowi Europy i leżą w zasięgu 3 stref klimatycznych:

 • strefa umiarkowana: w części północnej i północno-wschodniej
 • strefa podzwrotnikowa: w części środkowej, zachodniej i wschodniej kraju
 • strefa zwrotnikowa: obejmuje południowe wybrzeża i wyspę Hainan

Dlaczego Ci o tym mówimy? Ta kwestia ma bardzo realne przełożenie na życie. Na wschodzie, z uwagi na wpływy oceaniczne, w lecie i jesienią na wybrzeżach południowo-wschodnich możesz spodziewać się ulewnych deszczy. Z kolei w północnej części Chin opady będą sporadyczne.

Pogoda w Chinach - informacje ogólne

Wiosna (10-22’C)

Na północy jest raczej sucho, natomiast im dalej na południe, tym większych opadów możesz się spodziewać.

Jakie ubrania przydadzą się w Chinach wiosną?

 • kurtki
 • lekkie płaszcze
 • sneakersy
 • koszulki z długim rękawem
 • koszule
Lato (25’C i wyżej)

Gorącego lata możesz spodziewać się w Pekinie, Szanghaju, Xianie. (a więc praktycznie wszędzie)

Ponownie – warto przyjąć zasadę, że na południu (oraz na wschodzie Chin) opady będą większe. Należy pamiętać, że w okresie od kwietnia do listopada w Chinach mogą występować tajfuny.

Jakie ubrania będziesz nosić w Chinach latem?

 • koszule
 • t-shirty
 • sukienki/spodenki
 • czapki
 • płaszcze przeciwdeszczowe
Jesień (10-22’C)

Chińska jesień, szczególnie na północy kraju, nie różni się wiele od tej, którą znasz z Polski. Z drzew będą spadały złote liście, czasem wyjdzie słońce, a czasem spadnie deszcz.

Jakie ubrania przygotować na chińską jesień?:

Przyda Ci się to, co w lecie, dodatkowo warto mieć ze sobą jakieś swetry, czy bluzy. Jednak pamiętaj, że takie rzeczy zawsze możesz dokupić na miejscu.

Zima (10’C i mniej)

W zimie, na północy Chin, możesz spodziewać się śniegu i niskich temperatur spadających poniżej zera. Im dalej na południe kraju, tym będzie cieplej.

Jakie ubrania przygotować na zimę w Chinach?

 • zimowa czapka
 • szalik
 • rękawiczki
 • kurtka zimowa (jeżeli posiadasz sprawdzoną, dobrej jakości odzież wierzchnią, to warto zabrać ją ze sobą)

Zestawienie średniej najwyższej i najniższej temperatury w wybranych miastach:

Harbin:

Styczeń: – 19.4’C

Lipiec: 23C

Pekin:

Styczeń: -3.7’C

Lipiec: 26.2’C

Xian:

Styczeń: -1’C

Lipiec: 26.6’C

Szanghaj:

Styczeń: 3.5’C

Lipiec: 28’C

Kanton:

Styczeń: 13.3’C

Lipiec: 28’C

Uwaga! Kanton, Hong Kong, Guilin – spodziewaj się tu deszczowego lata

Haikou:

Styczeń: 21’C

Lipiec: 33.1’C

Pamiętaj, że podane wyżej temperatury, to wartości uśrednione – w letnie dni w Szanghaju termometry nierzadko pokazują nawet 35-37’C. Warto wziąć pod uwagę też to, że wilgotność jest o wiele większa niż w Polsce, co latem jeszcze bardziej zwiększa odczuwalną temperaturę.
W Chinach występują znaczne różnice klimatyczne w obrębie jednego kraju, dlatego tak ważne jest, aby upewnić się do jakiego miasta jedziesz i jaka pogoda tam będzie – ułatwi Ci to proces pakowania się. Zalecamy spakować się warstwowo, na tzw. cebulkę (czyli rzeczy, które możesz zdejmować lub dodatkowo zakładać w miarę zmian pogody)  – taka strategia odwdzięczy Ci się nie tylko podczas studiów, ale też podczas podróży po kraju i po Azji.

Jak spakować się na studia i co warto ze sobą zabrać do Chin?

 • bagaż podręczny:
  • zawarty w tym powinien być dodatkowo mały bagaż osobisty [zalecamy plecak a w nim: laptop, aparat, dokumenty, kosztowności]
 • bagaż rejestrowany:
  • Warto zważyć bagaż przed wyjściem z domu na lotnisko – oszczędzisz sobie w ten sposób niepotrzebnego stresu.
 • dla bezpieczeństwa bagażu możesz go zabezpieczyć kłódką z międzynarodowym certyfikatem (TSA)
 • na swoją walizkę, możesz coś nakleić/naszyć lub wyróżnić ją w inny sposób, co pozwoli Ci szybko odnaleźć swoją walizkę na taśmie po przylocie
 
Pieniądze:
 
Zabierz ok. 1000 USD – być może nie wydasz takiej ilości gotówki od razu, ale pozwoli Ci ona na bezstresowy start – zawsze będziesz mieć pewną „poduszkę bezpieczeństwa”

Jeżeli obawiasz się o bezpieczeństwo przewożonej gotówki, rozłóż pieniądze w różnych miejscach, np.: portfel, nerka, plecak, bagaż. Pamiętaj, że gotówkę lepiej mieć przy sobie niż w bagażu rejestrowanym.

Czy warto zabierać yuany?

Zdobycie yuanów w Polsce potrafi być problematyczne. Jeśli masz taką możliwość to możesz wymienić drobną sumę pieniędzy, lecz nie ma sensu poświęcać na to zbyt dużej ilości czasu (złotówki możesz wymienić na yuany np. w wielu kantorach w Warszawie). Drobne sumy możesz wymienić w kantorze na lotnisku (USD → CNY) już po przylocie. Jednak warto pamiętać, że kurs walutowy na lotniskach jest mniej korzystny.

→ możesz wyrobić sobie kartę Revolut – przyda Ci się ona głównie w podróży po Azji (nawet jeżeli nie planujesz podróżować, to warto ją mieć, bowiem dzięki tej usłudze nie przywiązujesz się do jednego dostawcy usług bankowych).

→ pamiętaj, że na miejscu wyrobisz sobie kartę w chińskim banku, dzięki czemu będziesz mieć możliwość płacenia telefonem. Chińczycy odchodzą od płacenia gotówką i to właśnie bezgotówkowe płaceniem telefonem jest najpopularniejszą formą rozliczania się.

Elektronika:

Upewnij się, że masz ze sobą ładowarki do wszystkich swoich urządzeń. Jeśli jakiejś zapomnisz, wszystko bez problemu kupisz na miejscu, ale będąc już w Chinach, szkoda byłoby zapomnieć ładowarek na jakiś weekendowy wypad (i na przykład, nie zrobić zdjęć tego zachodzącego słońca!).

Ponadto, przed wyjazdem, naładuj sprzęty elektroniczne – pracownicy kontroli na lotnisku, mogą Cię poprosić o ich włączenie.

Powerbank: możesz zabrać ze sobą maksymalnie dwa powerbanki, które musisz umieścić w bagażu podręcznym. Jeżeli jest to dla Ciebie ważne, sprawdź podane informacje jeszcze raz, przed wylotem, na stronie swojego przewoźnika. Procedury zawsze mogą ulec zmianie.

W Chinach nie będzie Ci potrzebny konwerter. Europejski standard pasuje do każdego gniazda, jeżeli jednak chcesz mieć taki produkt, zakup uniwersalny adapter, który przyda Ci się w wielu innych krajach.

Leki i środki higieny osobistej

 • Zapas soczewek kontaktowych i okulary
 • Wraz z zapasem leków warto zabrać ze sobą receptę przetłumaczoną/napisaną w języku angielskim. Przed wyjazdem koniecznie spraw listę substancji, których nie można wwozić na terytorium Chin.
 • Środki antykoncepcyjne – ich wybór jest ograniczony na rynku chińskim, wobec czego najlepiej zabrać ze sobą zapas
 • Tampony – w Azji wśród kobiet zdecydowanie popularniejsze są podpaski. Dlatego też warto zabrać ze sobą zapas tamponów, bowiem ich dostępność jest ograniczona, a cena zdecydowanie wyższa niż w Europie
 • Dezodorant – podobnie jak w przypadku tamponów, wybór i dostępność dezodorantów jest bardziej ograniczona niż na rynkach europejskich, a cena wyższa dlatego warto wziąć kilka sztuk ze sobą
 • Jeśli obawiasz się o znalezienie odpowiedników używanych przez ciebie kosmetyków do pielęgnacji, to warto zabrać ze sobą dodatkowe opakowanie. 
Dobra Rada! 
W Chinach bardzo ważne są prezenty. Obdarowanie kogoś drobnym upominkiem pomaga w nawiązaniu relacji. Nie oznacza to, że masz obdarować wszystkich, lecz warto wręczyć drobny prezent osobie, której chcesz podziękować.

Co możesz zabrać z Polski jako mini-prezent:

 • słodycze: krówki, kukułki, raczki, czekolady, torcik wedlowski, śliwki w czekoladzie, pierniki
 • małe buteleczki trunków np. smakowa wódka lub likier
 • regionalne drobiazgi, wycinanki, magnesy, Bolesławiecka ceramika 
 • kosmetyki (np. Ziaja, Inglot)
 • przypinki z polską flagą

Co możesz zabrać z Chin do Polski?

 • chińskie zawieszki, drobiazgi, pocztówki i magnesy
 • książki w języku chińskim
 • kaligrafia do zawieszenia na ścianie
 • bluza uniwersytetu
 • różne przekąski, herbaty
 • chiński alkohol

Ile alkoholu możesz wwieźć na teren Chin?

•           1 litr alkoholi spirytusowych (wódki) lub

•           4 litry wina lub

•           16 litrów piwa

! Przed wyjazdem koniecznie ponownie sprawdź czy te regulacje nie uległy zmianie !

Pakując się na studia w Chinach, musisz mieć świadomość, że podejście: lepiej spakować na zapas i nie użyć, niż czegoś nie zabrać, zwyczajnie się nie sprawdzi. Taka metoda może okazać się zasadna w przypadku, gdy wybierasz się w góry lub typowy wyjazd wakacyjny (np. już na miejscu). Na studencką podróż do Chin samolotem najlepiej spakować się po prostu rozsądnie. Wykorzystaj pojemność bagażu, ale bez nadmiernego zamartwiania się o możliwe scenariusze i dopakowywania tych rzeczy, które „przecież mogą się przydać”. Jest 2023 rok, a Ty jedziesz do Chin – drugiej, największej ekonomii świata – w kryzysowej sytuacji kupisz tam co tylko zechcesz. Najważniejsze co musisz ze sobą zabrać to dokumenty i pieniądze.

Jak zaaplikować o wizę studencką w Polsce i jak przedłużyć ją w Chinach?

Chcąc wjechać na terytorium Chin kontynentalnych jako obywatel Polski jesteś zobowiązany do wylegitymowania się ważną wizą wjazdową. Nie licząc wiz dyplomatycznych, do uzyskania możliwych jest 12 różnych rodzajów wiz, w zależności od celu podróży. Ciebie, jako przyszłego studenta, interesują dwie kategorie:

 • X (wiza studencka)
 • L (wiza turystyczna)

Dzięki naszemu poradnikowi dowiesz się jak zaaplikować o wizę studencką. Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez całą procedurę wizową, wskażemy potrzebne dokumenty i przydatne linki. W poniższym wpisie, znajdziesz również informację na temat wizy turystycznej oraz przedłużenia wizy studenckiej na terenie Chin. 

Jest to kompletny instruktaż wizowy dla studentów rozpoczynających studia w Chinach. Znajdziesz w nim wszelkie informacje potrzebne do przejścia tego procesu.

Wiza studencka - dla kogo i na jakich zasadach

Wiza studencka X:

Wiza studencka X wydawana jest osobom, których celem przybycia do Chin jest pobieranie nauki. Mimo, iż posiadacze wizy studenckiej nie posiadają uprawnień do pracy zarobkowej, mogą odbywać praktyki zawodowe po uzyskaniu zgody uczelni, na której studiują.

Wiza studencka dzieli się na dwie podkategorie:

 • X1: Z reguły wydawana jest studentom, których okres planowanej edukacji w Chinach przekracza 180 dni. Posiadacze tej podkategorii mają możliwość przekraczania granicy kraju dowolną ilość razy. Jest to szczególnie przydatne, gdy planuje się powrót do domu na wakacje lub wycieczkę do kraju trzeciego.
 • X2: Z reguły wydawana studentom, których okres planowanej edukacji w Chinach nie przekracza 180 dni. Posiadacze tej podkategorii nie mają możliwości wielokrotnego przekraczania granicy kraju – po jego opuszczeniu muszą aplikować o nową wizę.
Wiza turystyczna L:

Wiza turystyczna wydawana jest na okres od 30 do 90 dni. W zależności od przedstawionego planu podróży posiadacze mogą otrzymać możliwość jednokrotnego lub wielokrotnego przekraczania chińskiej granicy. Wizę tej kategorii można uzyskać bardzo łatwo, jednak nie pozwala ona na naukę w Chinach ani odbywanie praktyk zawodowych. Taka wiza będzie odpowiednia dla osób, którzy zamierzają przyjechać w odwiedziny.

Proces aplikacyjny o wizę studencką w Polsce - dokumenty i procedura

Przygotowania do aplikacji o wizę studencką warto rozpocząć już na około jeden miesiąc przed planowaną datą wylotu. Cały proces, od momentu złożenia aplikacji, do momentu otrzymania wizy nie powinien zająć więcej niż jeden tydzień.

Potrzebne będą następujące dokumenty:
 • paszport ważny przynajmniej 6 msc.
 • aktualna fotografia, w formacie takim jak do paszportu
 • kserokopia pierwszej strony paszportu ze zdjęciem
 • list z uczelni, potwierdzający przyjęcie na studia w Chinach/ kurs języka chińskiego (Admission Notice)
 • JW201 / JW202 form (formularz pozwalający ubiegać się o wizę studencką) wydawany przez uczelnię razem z Admission Notice
 • potwierdzenie zakupu biletów w jedną stronę (w przypadku wizy X1) lub w dwie strony (w przypadku wizy X2)
 • wypełniony wniosek wizowy
 • osoby niebędące obywatelami Polski w momencie aplikacji o wizę muszą przedstawić dokument potwierdzający ich legalny pobyt na terytorium RP

Wniosek o wizę, możesz złożyć w Konsulacie Generalnym Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku lub w Centrum Wizowym w Warszawie.

Link prowadzący do wniosku wizowego w centrum wizowym:

https://bio.visaforchina.org/WAW2_EN/

Aplikacja o wizę studencką krok po kroku:
 1. kliknąć w powyższy link prowadzący do centrum wizowego;
 2. kliknąć w niebieski napis Quick Access;
 3. na dole strony kliknąć w New Application Form;
 4. należy zaakceptować regulamin poprzez kliknięcie w niebieski przycisk na dole strony;
 5. wybieramy opcję : “Start a new application form”;
 6. uzupełniamy nasze dane personalne. Bardzo ważne, aby były zgodne z tymi w paszporcie, tzn. jeżeli ktoś ma dwa imiona w paszporcie, to wpisuje obydwa w rubryce: “Given name(s);
 7. uzupełniamy pozostałe informacje wymagane przez formularz tj. informacje o nauce i pracy (jeżeli nie skończyliśmy jeszcze żadnej szkoły wyższej, możemy wpisać ukończone liceum i/lub studia, w trakcie których jesteśmy), dane najbliższych członków rodziny (imię i nazwisko, wiek, wykonywany zawód), informacje na temat wcześniej odbytych podróży do Chin, informacje na temat zapraszającego nas uniwersytetu;
 8. należy wydrukować wypełniony wniosek i podpisać odręcznie we wszystkich wskazanych miejscach.
 9. podpisany wniosek, wraz z wymienionymi wcześniej dokumentami, należy zanieść do centrum wizowego. Na wizytę w Centrum Wizowym trzeba się wcześniej umówić.

Aby umówić się na wizytę w Centrum Wizowym należy:
 1. kliknąć w ten sam co wcześniej link prowadzący do Centrum Wizowego;
 2. kliknąć w niebieski napis Quick Access;
 3. na dole strony kliknąć w Appointment (Application);
 4. wypełniamy krótki formularz;
 5. wybieramy dogodny dzień i godzinę spotkania. Możliwe jest umówienie spotkania, najdalej na 2 tygodnie naprzód. Niemożliwe jest umówienie spotkania w dniu wizyty. Jeśli przyjdziemy do Centrum Wizowego bez umówionej wizyty, będziemy na samym końcu kolejki oczekujących. Na wizytę należy przyjść punktualnie. Centrum Wizowe otwarte jest w godzinach 9 -15, a wnioski o wizę ekspresową przyjmowane są tylko do godz. 11:30;
 6. po przybyciu do Centrum Wizowego otrzymamy numerek, sprawdzona zostanie również kompletność naszych dokumentów;
 7. udajemy się do poczekalni i oczekujemy na wywołanie naszego numerka;
 8. wniosek składamy w okienku, urzędnik sprawdzi formalną poprawność naszego wniosku. Drobne błędy będzie można poprawić w jego obecności, jednak w przypadku wystąpienia tych poważniejszych konieczne będzie wygenerowanie nowego wniosku. Zalecamy dokładne sprawdzenie poprawności wypełnionego wniosku przed wizytą w centrum wizowym.

Czas oczekiwania oraz koszt wizy zależy od trybu aplikacji:
 • Tryb zwyczajny – czas oczekiwania od 4 do 7 dni roboczych, koszt 445 zł
 • Tryb ekspresowy – czas oczekiwania od 2 do 3 dni, koszt 645 zł
 • Tryb super ekspresowy – czas oczekiwania od 1 do 2 dni, koszt 790 zł

Jak przedłużyć wizę na terenie Chin?

W celu przedłużenia wizy, będąc na terenie Chin kontynentalnych należy udać się do najbliższego punktu PSB (Public Security Bureau). Musimy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

 • paszport ważny przynajmniej 6 msc.;
 • aktualna fotografia, w formacie takim jak do paszportu;
 • kserokopia pierwszej strony paszportu ze zdjęciem;
 • kserokopia aktualnej wizy;
 • list z uczelni, potwierdzający kontynuację nauki na studiach/kursie;
 • JW201 / JW202 form (formularz pozwalający ubiegać się o wizę studencką) wydawany przez uczelnię razem z admission notice;
 • wniosek wizowy ( wypełnia się go na miejscu);
 • potwierdzenie zameldowania z policji (dotyczy osób mieszkających poza terenem uniwersytetu);

Po złożeniu wszystkich dokumentów wraz z paszportem, otrzymujemy potwierdzenie, które do momentu wydania paszportu z nową wizją, służy jako dokument tożsamości. Okres oczekiwania na wizę to ok 30 dni, a jej koszt to ok 220 zł.

Na tym kończy się logistyka i cała papierologia związana z aplikowaniem o wizę studencką. Poradnik został stworzony tak, aby w trakcie aplikacji na studia w Chinach sprawy urzędowe nie spędzały Ci snu z powiek. Pamiętaj – kluczowe jest posiadanie wskazanych dokumentów i uważne wypełnianie wniosków.

W jaki sposób przemieszczać się po Chinach? Komunikacja miejska i krajowa, aplikacje oraz wskazówki.

Chiny zajmują ogromne terytorium, na które składają się liczne aglomeracje miejskie, o różnym rozmiarze i gęstym zaludnieniu. Te aglomeracje niewątpliwie wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców, ułatwiając im codzienne, sprawne funkcjonowanie dzięki transportowi publicznemu. Jeśli rozpoczynasz właśnie studia w Chinach, z pewnością chcesz dobrze wykorzystać również czas wolny i krótkie przerwy w nauce. Odkrywanie chińskich atrakcji poprzez podróże to jedna z najlepszych form wypoczynku, a jednocześnie doskonalenia nauki języka chińskiego. Nasz poradnik pomoże Ci zaplanować eksplorację tego niesamowitego kraju, w szczególności pod kątem logistycznym. Wskażemy Ci najbardziej optymalne środki transportu oraz ich koszt, a także przydatne do podróżowania aplikacje.  

Chiny posiadają bardzo dobrze rozbudowaną sieć komunikacji międzymiastowej, w której ofertę wchodzą liczne linie kolejowe, autostrady, lotniska oraz porty. Na nie mniejszą uwagę zasługuje jednak komunikacja wewnątrz aglomeracji miejskich. Oparta jest o dobrze rozbudowaną sieć metra, a także liczne połączenia autobusowe. To właśnie te środki transportu wykorzystywać będziesz studiując w Chinach. W poniższym wpisie przybliżymy Ci zasady korzystania także z miejskich środków lokomocji. Z naszymi niezawodnymi aplikacjami i protipami, nawet w godzinach szczytu, kiedy korki osiągają rekordowe statystyki, dotrzesz do celu punktualnie.

Studia w Chinach, a środki lokomocji - jak wybrać najkorzystniejszy rodzaj transportu?

W celu przemieszczania się wewnątrz miast, z punktu widzenia studenta, najbardziej optymalne będą cztery opcje: metro, rower publiczny, autobus i taksówka.

Możliwe jest również wynajęcie skutera wraz z kierowcą, jednak przez wzgląd na własne bezpieczeństwo, odradzamy korzystanie z tego środka lokomocji.

Metro:

Metro jest najszybszym i relatywnie niedrogim środkiem transportu. W tej chwili linie metra znajdziemy w 33 chińskich miastach. Większość znaczących aglomeracji, w tym momencie, posiada kilka linii metra. Aby uzmysłowić sobie tempo rozwoju tej formy komunikacji, warto wskazać, że w 2017 roku, metro występowało nie w 33, a jedynie w 23 chińskich miastach. W związku z faktem, iż ten środek lokomocji, rozpowszechnił się w Chinach stosunkowo niedawno, kolejki oraz stacje metra są bardzo nowoczesne. Posiadają również liczne zabezpieczenia, takie jak automatycznie zamykające i otwierające się drzwi, odgradzające peron od tunelu.

Koszt przejazdu, zależny jest od taryfy obowiązującej w danym mieście oraz liczby przejechanych stacji. Za jednorazowy przejazd zapłacimy od 50 gr do 5 zł. Użytkownicy metra, mogą nabyć specjalną kartę, którą można doładować pieniędzmi, dzięki czemu nie trzeba każdorazowo kupować biletu. Za pomocą karty, można opłacać nie tylko przejazdy metrem, ale również autobusem. Jeśli chcemy dokonać zakupu biletu, jest to możliwe w jednej z maszyn, które znajdują się na stacjach metra. Korzystanie z nich możliwe jest w języku chińskim lub angielskim. W celu zakupu biletu, należy wybrać na mapie stację, do której chcemy dojechać, a następnie dokonać płatności (gotówką, chińska kartą lub aplikacją mobilną weChat lub alipay). Jeżeli chcemy nabyć kartę z możliwością doładowania, to należy udać się do kiosku na stacji.

Do zalet metra należą:

 • niesamowita punktualność
 • szybkość przejazdu
 • relatywnie niska cena
 • możliwość uniknięcie korków (które w Chinach bywają bardzo uciążliwe)

Należy pamiętać, że metro nie jest czynne całą dobę, przykładowo w Xi’an pierwszy pociąg odjeżdża o godz 6:30, natomiast ostatni o godz 22.

Rower publiczny:

Rower publiczny to środek transportu, który w połączeniu z metrem, pozwala uzyskać niemalże pełną mobilność w obrębie aglomeracji miejskiej. Zasady korzystania z rowerów publicznych w Chinach różnią się od tych, które obowiązują w Polsce. Przede wszystkim, w Chinach nie ma specjalnych stacji dokujących dla rowerów. Można go zostawić w dowolnym miejscu, ale w taki sposób, by nie utrudniał on innym użytkownikom korzystania z drogi/ chodnika. Jedynym ograniczeniem przy korzystaniu z rowerów miejskich jest konieczność pozostawienia ich przy drodze i brak możliwości wprowadzenia na teren prywatnego kompleksu mieszkalnego. Ponadto, aby skorzystać z roweru publicznego, konieczne jest pobranie dedykowanej aplikacji i rejestracja. Podczas rejestracji i zakładaniu konta, należy wysłać swoje zdjęcia oraz zdjęcia paszportu, a w niektórych przypadkach trzeba również wpłacić zwrotny depozyt, wynoszący ok 200 zł. Po dokonaniu rejestracji, korzystanie z rowerów to koszt ok. 20 zł miesięcznie w przypadku wykupienia abonamentu. Aplikacja dostępna jest również w j. angielskim. Każdy rower wyposażony jest w blokadę tylnego, koła, którą odblokowuje się poprzez zeskanowanie kodu QR za pomocą aplikacji. Po zakończonym przejeździe, zapinamy blokadę i zostawiamy rower.

Komfort korzystania z roweru, polega na tym, że możemy wziąć rower spod akademika, dojechać na nim do stacji metra, przejechać metrem w okolice miejsca docelowego, aby finalnie po opuszczeniu metra, odblokować kolejny rower i dojechać pod interesujący nas adres. Dlatego jest to korzystne rozwiązanie dla osób, które postanowiły rozpocząć studia w Chinach.

Mapa metra w Pekinie (https://www.travelchinaguide.com/cityguides/beijing/subway-map.htm)

Autobus miejski:

Korzystanie z autobusu miejskiego, uzasadnione jest w przypadkach, gdy nie mamy możliwości dotarcia do celu metrem lub miejsce docelowe jest na tyle daleko, że dotarcie tam rowerem zabrałoby zbyt dużo czasu. W Chinach, opłaty za przejazd autobusem, dokonuje się w momencie wejścia do niego. Opłata jest stała, niezależna od liczby przejechanych przystanków. Cena różni się nieznacznie, w zależności od miasta i wynosi między 1- 2 zł. Zapłacić możemy gotówką lub za pomocą tej samej karty, którą wykorzystujemy do opłacania przejazdów metrem. W celu ustalenia, którym numerem autobusu należy dotrzeć w dane miejsce, najlepiej posłużyć się aplikacją Baidu Maps– chińskim odpowiednikiem Google Maps. Po wpisaniu adresu, aplikacja wyznaczy nam trasę, określi stację, godzinę odjazdu oraz numer autobusu. W niektórych przypadkach, konieczne będzie skopiowanie i wklejenie adresu po chińsku.

Taksówka:

Taksówki w Chinach, to bardzo wygodny i stosunkowo niedrogi środek transportu. Największym minusem przemieszczania się taksówkami, jest stanie w korkach w godzinach szczytu. Każde chińskie miasto ma swój własny, charakterystyczny kolor, na który pomalowane są taksówki, dzięki temu bardzo łatwo je zlokalizować. W Chinach kierowcy nie korzystają z własnych samochodów, przez co wszystkie taksówki mają zbliżony standard. Samochody danej korporacji różnią się głównie rokiem produkcji. Taksówkę najłatwiej będzie nam złapać poprzez danie sygnału (machanie ręką) przejeżdżającemu kierowcy. O tym, czy dana taksówka jest wolna, czy nie, informuje nas świecący się (taksówka wolna) lub zgaszony (taksówka zajęta) napis 空车 na dachu. Należy pamiętać, że kierowcy nie wszędzie mogą się zatrzymywać. W Szczególności dotyczy to ulic wielopasmowych. W przypadku wzywania kierowcy na takiej ulicy, najprawdopodobniej zostaniemy przez niego zignorowani.

Opłaty za taksówki w Chinach, są niższe w stosunku do tych obowiązujących w Polsce. Dla przykładu w Xi’an, opłata początkowa wynosi 8,5 RMB (4,5zł) i pozwala przejechać 3 km, każdy kolejny kilometr to koszt 2 RMB (1,1 zł). Po przejechaniu 12 km, opłata wzrasta do 3 RMB (1,6 zł) za kilometr, by zrekompensować taksówkarzowi prawdopodobny powrót pustym samochodem. Nocna stawka to z kolei 9,5 RMB opłaty początkowej oraz 2,4 RMB za dodatkowe kilometry.

W związku z faktem, iż niewielu taksówkarzy w Chinach mówi w języku angielskim, warto zadbać o to, by mieć w telefonie wszystkie ważne dla nas adresy zapisane w języku chińskim (szczególnie adres uniwersytetu). Co więcej, należy nosić w portfelu wizytówkę lub kartkę z adresem uniwersytetu, na wypadek, gdyby rozładował nam się telefon. W ten sposób zaoszczędzimy sobie stresu i zawsze bezpiecznie wrócimy do akademika.

W taksówkach, można dokonywać płatności za pomocą aplikacji takich jak WeChat lub Alipay lub gotówką.

Alternatywą dla taksówek, a jednocześnie chińskim odpowiednikiem Ubera, jest aplikacja DiDi. Zasada działania aplikacji jest taka sama jak w przypadku Ubera- samochód zamawia się z poziomu aplikacji, za z góry ustaloną stawkę.

Podróże międzymiastowe w Chinach - rodzaje transportu i procedury.

Trzy najważniejsze środki lokomocji, pozwalające na przemieszczanie się między chińskimi miastami to: samolot, pociąg i autobus. Korzystanie z każdego z nich wiąże się z innymi procedurami.

Samolot:

Z uwagi na rozmiar Chin, samolot stanowi jeden z podstawowych środków transportu pomiędzy chińskimi prowincjami. Przykładowo, lot z Pekinu do Chengdu trwa ok. 3 godzin. Chiny obecnie obsługują ok. 1000 wewnętrznych połączeń lotniczych oraz ok. 250 połączeń międzynarodowych. Głównymi węzłami dla komunikacji międzynarodowej są Pekin, Szanghaj, Hong Kong i Kanton. Jakość obsługi, zarówno na chińskich lotniskach jak i na pokładach samolotów, obsługiwanych przez chińskie linie lotnicze, nie odbiega od standardów przyjętych w krajach zachodnich. W przypadku podróży wewnątrz Chin, podróżującym klasą ekenomiczną, przysługuje bagaż nadawany, o wadze maksymalnej 20 kg, natomiast jeżeli korzystamy z lotów międzynarodowych, to możemy zabrać dwie walizki o wadze nieprzekraczającej 23 kg (zasady te, mogą ulec zmianie, każdorazowo przed wykupieniem lotu zaleca się zapoznać z polityką bagażową danej linii lotniczej).

W przypadku podróży wewnątrz Chin, należy udać się na lotnisko 2h przed odlotem. Cała procedura (Boardingu), jest prosta i nie powinna zająć dłużej niż 1h.

Korzystając z lotów międzynarodowych, należy przybyć na lotnisko przynajmniej 3h przed odlotem. Konieczne będzie przejście kontroli paszportowej.

Oznaczenia na wszystkich lotniskach w Chinach, występują są w dwóch językach tj. chińskim i angielskim. Zakupu biletów lotniczych, najlepiej dokonywać za pośrednictwem strony internetowej: www.ctrip.com.

Pociąg:

Kolej, to obok samolotu, drugi, najpopularniejszy środek lokomocji w Chinach. Całkowita długość torów kolejowych wynosi obecnie ok 125 tys. km, z czego ponad 22 tys. to kolej wysokich szybkości, która porusza się ze średnią prędkością 200 – 300 km/h. Ten środek transportu, pozwala dojechać do nawet najbardziej oddalonych od miasta wiosek i gór w Chinach. Standard podróży w kolejach wysokich prędkości, możemy określić jako bardzo zbliżony do standardu podróży samolotem. Nowoczesne wnętrze, wyposażone jest w siedzenia automatycznie dostosowujące się do kierunku jazdy. Pasażerowie mają także możliwość dostosowania kąta oparcia oraz mogą korzystać z małego stoliczka, przytwierdzonego do siedzenia przed nimi. Co więcej, pociągi wyposażone są w gniazda oraz wifi. Zakupu biletów kolejowych można dokonać na dwa sposoby: bezpośrednio na stacji kolejowej lub przez Internet ( www.12306.cn)

 

W celu odbycia podróży pociągiem, konieczne jest wylegitymowanie się paszportem. W przypadku zakupu biletów przez internet, musimy je odebrać po przyjeździe na dworzec. Maszyny nie są kompatybilne z zagranicznymi paszportami, dlatego konieczne jest udanie się do okienka, gdzie przeważnie występuje dosyć długa kolejka. Zalecamy, aby na dworzec przyjechać przynajmniej jedną godzinę przed planowanym odjazdem pociągu. Bilety na pociąg można kupić przez internet z 30 dniowym wyprzedzeniem lub z 28 dniowym wyprzedzeniem na stacji. Oznaczenia na dworcach w Chinach są w dwóch językach: chińskim i angielskim.

Autobusy:

Autobusy międzymiastowe, podobnie jak pociągi, pozwalają się przemieszczać pomiędzy prowincjami oraz o obrębie nich. Autobusy są tańsze od pociągów, jednak podróż nimi zazwyczaj trwa dłużej i jest mniej komfortowa. Bilety na autobus kupujemy na stacji autobusowej. Nie trzeba posiadać ze sobą paszportu

Jak widzisz, Chiny, pomimo ogromnych rozmiarów, są doskonale przystosowane do sprawnego przemieszczania się – nie tylko na terenie miast, ale także między prowincjami oraz międzynarodowo. Dwujęzyczne oznaczenia na dworcach i stacjach, ułatwią Ci naukę języka chińskiego i utrwalanie sobie podstawowych znaków. Przejrzyste procedury dla podróżujących, pozwalają uniknąć stresu, a po pobraniu odpowiednich aplikacji, jesteś właściwie gotowy do drogi!

Wszystko o HSK, czyli jak zdać egzamin z języka chińskiego

Czym jest HSK?

Egzamin HSK (汉语水平考试, Hanyu Shuiping Kaoshi) to test biegłości w języku chińskim, do którego podchodzą obcokrajowcy, którzy nie władają tym językiem natywnie. Mimo zmian zapowiedzianych w 2020 roku (o czym można przeczytać w dalszej części artykułu), na dzień dzisiejszy egzamin składa się z sześciu poziomów: HSK 1-6, gdzie HSK 1 to poziom najniższy, a HSK 6 – najwyższy.  Oprócz egzaminu pisemnego można przystąpić także do egzaminu ustnego – HSKK (汉语水平口语考试, Hanyu Shuiping Kouyu Kaoshi), na który składają się trzy poziomy: początkujący, średniozaawansowany i zaawansowany. Jeżeli wynik egzaminu ma pomóc Ci w dostaniu się na chińską uczelnię, warto pamiętać, że certyfikat HSK jest ważny przez dwa lata począwszy od daty przystąpienia do testu.

W czym przyda Ci się certyfikat znajomości języka chińskiego HSK?

Certyfikat HSK to cenny dokument, który jest potwierdzeniem znajomości języka chińskiego. Nie tylko wzbogaci Twoje CV, ale będzie także wielkim atutem i wyróżnieniem na kompetetywnym rynku pracy. HSK może okazać się niezbędne jeśli ubiegasz się o stanowisko, na którym wymagana jest biegła znajomość języka chińskiego. Jednak nawet dla pracodawców z innych branży umiejętność porozumiewania się w tak egzotycznym języku może okazać się czynnikiem decydującym o zatrudnieniu. Co więcej, certyfikat HSK może pomóc Ci zdobyć stypendium językowe lub miejsce na wymarzonym kierunku studiów na uczelni w Chinach. Posiadanie certyfikatu HSK jest dużym atutem, na który zwraca się uwagę w procesie rekrutacji.

Jak zarejestrować się na HSK w Polsce?

Na egzamin HSK można zarejestrować się poprzez stronę http://www.chinesetest.cn/ wybierając odpowiedni poziom oraz centrum egzaminacyjne. W Polsce egzaminy przeprowadzane są przez Instytuty Konfucjusza w Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu. Przed rejestracją należy upewnić się, czy dany IK przeprowadza egzamin w wybranym przez nas terminie.


Uwaga! Ze względu na pandemię COVID-19, od 2020 roku test odbywa się wyłącznie w formie zdalnej jako HSK Home Edition. Jak wskazuje nazwa, jest to egzamin przeprowadzany w domu zdającego, na własnym urządzeniu, z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania i po spełnieniu szeregu narzuconych odgórnie wymogów (np. odpowiednia szybkość internetu, ustawienia kamery, rozdzielczość ekranu, posiadanie drugiego urządzenia z kamerą). Dodatkowo od początku 2022 roku wymogiem wzięcia udziału w egzaminie na poziomie HSK 3 lub wyżej jest przystąpienie do części pisemnej, jak i ustnej. W tym roku egzaminy zdalne odbędą się jeszcze 30 października oraz 10 grudnia. Obie edycje będą przeprowadzone przez Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Wrocławskim. Wszelkie informacje odnośnie przebiegu zdalnej części egzaminu i terminów zapisów można znaleźć na stronie Instytutu. Zdecydowaną zaletą egzaminu przeprowadzonego zdalnie jest to, że wyniki można sprawdzić już po dwóch tygodniach wpisująć odpowiednie dane na stronie http://www.chinesetest.cn/

Który poziom HSK jest dla mnie odpowiedni?

HSK 1 i HSK 2 to egzaminy na najbardziej podstawowym poziomie, HSK 3 i HSK 4 – średniozaawansowanym, a HSK 5 i HSK 6 – zaawansowanym, wymagają one bogatego słownictwa i świetnej znajomości gramatyki. Trudność egzaminów wzrasta znacząco wraz z poziomem. Egzaminy HSK nie przekładają się idealnie na europejską klasyfikację CEFR. Umownie przyjmuje się, że HSK 1 to poziom nieco niższy niż A1, a HSK 6 to mniej więcej poziom C1.

HSK 1 i HSK 2

Egzaminy HSK 1 i HSK 2 dzielą się na dwie części: słuchanie i czytanie. Z każdej z tych części można zdobyć maksymalnie 100 punktów (łącznie 200 punktów), a aby zdać egzamin należy zdobyć minimum 120 punktów. Aby zdać egzamin HSK 1 wystarczy opanować około 150 podstawowych znaków i słów.  W przypadku HSK 2 jest to około 300 słów. Egzaminy te są przeznaczone dla osób, które znają podstawowe znaki i zwroty w języku chińskim. Każdy znak opatrzony jest transkrypcja pinyin.

Najczęstszym powodem przystępowania do egzaminów HSK 1 i HSK 2 jest chęć sprawdzenia swojego postępu i kompetencji językowych na początku nauki języka chińskiego.

HSK 3 i HSK 4

Egzaminy na poziomach HSK 3 – HSK 6 składają się z trzech części: słuchanie, czytanie i pisanie. Za każdą z nich można zdobyć maksymalnie 100 punktów, co łącznie daje 300 punktów. Aby zdać egzamin HSK 3 należy opanować około 600 słów, a HSK 4 – 1200. Aby zdać egzaminy HSK 3 i HSK 4 należy osiągnąć minimum 180 na 300 punktów. 

Posiadanie certyfikatu znajomości języka chińskiego na poziomie HSK 3 lub HSK 4 w znaczący sposób ułatwia proces aplikacji na stypendia językowe i studia w Chinach.

HSK 5 i HSK 6

Egzaminy HSK 5 i HSK 6 cechują się zdecydowanie większym poziomem trudności.  Zakres słownictwa, którym powinien posługiwać się zdający także jest znacznie większy – około 2500 słów w przypadku HSK 5 oraz około 5000 przy HSK 6. To poziomy odpowiednie dla osób, które biegle władają językiem chińskim oraz posiadają bogate i zróżnicowane słownictwo. Począwszy od lutego 2013 roku nie obowiązuje żaden formalny próg zdawalności tych dwóch egzaminów (wcześniej było to 180 punktów). Certyfikaty HSK 5 i HSK 6 zdane na odpowiednim poziomie są wymogiem do podjęcia studiów w języku chińskim. Mimo braku progu zdawalności, poszczególne uczelnie mogą wymagać minimum ilości punktów z HSK 5 lub HSK 6 potrzebnych do zakwalifikowania się na studia.

Przykładowe testy HSK z łatwością można znaleźć w Internecie. Dodatkowo naukę znacznie ułatwią podręczniki “HSK Standard Course” wydane przez Beijing Language and Culture University Press, które zostały zautoryzowane przez Hanban.

Nowa formuła HSK. Czy warto podchodzić do egzaminu przed jej zmianą?

W 2020 roku osoby zainteresowane nauką języka chińskiego obiegła informacja o zmianie formuły egzaminu, która miała zostać wdrożona w lipcu 2021 jako “HSK 3.0”. Zgodnie z nią poziomy egzaminu mają być podzielone na “3 stopnie i 9 poziomów” (三等九级). W związku  z tą zmianą HSK 1-3 byłyby poziomem podstawowym, HSK 4-6 – średniozaawansowanym,      a HSK 7-9 – zaawansowanym. Zmianie ma ulec także zakres materiału, którego opanowanie wymagane jest, aby zdać konkretny poziom. Mimo, że nowa formuła egzaminu z pewnością zostanie wdrożona w życie w najbliższej przyszłości, póki co egzaminy odbywają się na starych zasadach. Dlatego też zachęcamy, aby osoby zainteresowane rozpoczęciem studiów w Chinach w najbliższej przyszłości lub chcące sprawdzić swój poziom języka chińskiego nie odkładały swoich planów na daleką przyszłość.

20 popularnych wyrażeń w chińskim slangu, które pomogą Ci zrozumieć chiński Internet

Niewątpliwie istnieje wiele powodów, dla których warto uczyć się języka chińskiego. Jednak nauka nie musi ograniczać się jedynie do monotonnego pisania i zapamiętywania znaków, uczenia się gramatyki i powtarzania dialogów z podręczników. Świetnym sposobem na naukę żywego języka chińskiego jest na przykład śledzenie chińskich mediów społecznościowych, czytanie zamieszczanych tam artykułów i komentarzy. Jednak czasem poruszanie się w chińskim Internecie może sprawiać niemałe trudności. Dlaczego nagle w środku zdania pojawiają się łacińskie litery, cyfry, czy zbitki znaków, które razem pozornie nie tworzą żadnego sensu? Jeżeli kiedykolwiek przeglądając chińskie strony internetowe zadaliście sobie takie pytanie to prawdopodobnie nieumyślnie zetknęliście się z… chińskim slangiem!

Poniższa lista 20 popularnych wyrażeń używanych w języku internetowym nie tylko ułatwi Ci poruszanie się w chińskich mediach społecznościowych, ale także pomoże w codziennym kontakcie ze znajomymi z Chin.

Slang internetowy czyli 网络用语 (wǎngluò yòngyǔ)

1. 牛 (niú) / 棒 (Bàng) oznaczają “świetny”, “super”. 

他在奥运会上获得了三枚金牌. 他很棒!/ 他好牛!
(Tā zài àoyùnhuì shàng huòdéle sān méi jīnpái. Tā hěn bàng!/ Tā hǎo niú!)
On wygrał na Igrzyskach Olimpijskich 3 złote medale. Jest świetny!

2. 屌丝 (Diǎosī) można przetłumaczyć jako “przegryw”. Miano diaosi początkowo dotyczyło głównie mężczyzn o przeciętnych umiejętnościach, wyglądzie, słabym wykształceniu i nie wyróżniającym się doświadczeniu. Z czasem to określenie zaczęło być używane również jako określenie Chińczyków zmagających się z trudami życia codziennego i problemami takimi jak konkurencja na rynku pracy, wysokie koszty życia w dużych miastach itp.

3. 凡尔赛文学 (Fán’ěrsài wénxué) – tym mianem w języku chińskim określa się osoby, które w dyskretny sposób chwalą się swoimi osiągnięciami, wyglądem, czy dorobkiem. Często sposób ich wypowiedzi brzmi jak narzekanie i skarżenie się, jednak prawdziwa intencja jest zupełnie inna. Nazwa 凡尔赛 (Fán’ěrsài) odnosi się do pałacu Versailles we Francji, a całe wyrażenie pochodzi z japońskiej mangi „Róża Wersalu”.

4. 爷青回 (Yé qīng huí) to wyrażenie, które można przetłumaczyć jako “Młodość dziadka wróciła”. Jest ono zwykle używane w języku chińskim w stosunku do rzeczy, ludzi i wydarzeń, które na samą myśl przywołują nostalgię. Może to być na przykład wydanie nowej płyty przez artystę lub uczucie towarzyszące oglądaniu filmów i graniu w gry z dzieciństwa.

5. 逆行者 (Nìxíng zhě) osoba, która idzie pod prąd, kroczy inną ścieżką niż wszyscy wokół. Tym mianem określa się kogoś, kto podąża za swoimi przekonaniami mimo wszelkich trudności, które spotyka na swojej drodze. Tego wyrażenia używano często w stosunku do personelu medycznego, który heroicznie walczył z koronawirusem jednocześnie narażając siebie na zakażenie.

6. 吃土 (Chī tǔ) dosłownie oznacza “jeść ziemię”. To wyrażenie odzwierciedla sytuację, w której przez wydanie swoich wszystkich oszczędności jedyny obiad, na który kogoś stać to… ziemia.

我又花了太多钱! 这个月也得吃土!
(Wǒ yòu huāle tài duō qián! Zhège yuè yě dé chī tǔ!)
Znów wydałam za dużo pieniędzy! W tym miesiącu też muszę “jeść ziemię”.

7. 鸡娃 (Jī wá, dziecko kury) to określenie, które w ostatnich latach stało się w Chinach niezwykle popularne. Odnosi się ono do sposobu wychowywania dzieci i organizowania im całego czasu wolnego przez ambitnych i nadopiekuńczych rodziców. Niekiedy dzieci uczęszczają na niezliczone ilości zajęć pozalekcyjnych, począwszy od korepetycji z przedmiotów szkolnych, kursów języków obcych, aż po naukę grę na instrumencie i zajęcia sportowe. Celem tej intensywnej nauki jest zapewnienie dzieciom im jak najlepszego startu w przyszłość i przewagi nad rówieśnikami. Jednak często wiąże się to z ogromnym stresem, a nawet problemami zdrowotnymi.

Gdy pośród chińskich znaków pojawiają się litery alfabetu łacińskiego

Bardzo możliwe, że czytając wpisy na chińskim forum Twoją uwagę zwrócą litery alfabetu łacińskiego, które nagle pojawią się w tekście. Warto wiedzieć, że to niekoniecznie błąd ze strony publikującego. Może  to być skrót utworzony od pierwszych liter zapisu fonetycznego pinyin znaków danego złożenia, podobnie jak zostało to zaprezentowane poniżej.

8. yyds (永远的神, Yǒngyuǎn de shén), czyli dosłownie „wieczny Bóg” to wyrażenie, którym określa się osoby, drużyny sportowe, zespoły muzyczne itp, które są niezwykle dobre w tym co robią, osiągają wielkie sukcesy i imponują tym szerszej publiczności.

9. u1s1 (有一说一, Yǒuyī shuō yī) oznacza  „mówiąc wprost”, „mówiąc szczerze”, „tak naprawdę”.

10. dbq (对不起, Duìbùqǐ) – przepraszam

11. dssq (大势所趋, Dà shì suǒ qū) to wyrażenie o negatywnym wydźwięku, które opisuje mainstream, popularne trendy, za którymi podążają ludzie tylko dlatego, że są modne. Tego określenia używa się także stosunku do twórców, którzy w swoich treściach wykorzystują popularne motywy, aby zdobyć większą popularność.

12. xswl (笑死我了, Xiào sǐ wǒle), czyli pękać ze śmiechu” (dosł. umierać ze śmiechu).

Jak wyznać miłość po chińsku używając cyfr?

 

Poruszając się po chińskim Internecie na każdym kroku możemy napotkać zdania i wyrażenia składającego się… samych cyfr! Jak możecie się domyślić, nie są to wyrażenia typowe dla języka chińskiego. Zwykle są to zestawy cyfr, które wymawiane razem są podobne fonetycznie do utartych chińskich wyrażeń używanych na co dzień. Poniżej prezentujemy kilka z nich: 

13. 五二零 (wǔ’èr líng) – 我爱你 (wǒ ài nǐ) – Kocham cię!

14. 530 我三零 (wǒ sān líng) – 我想你 (wǒ xiǎng nǐ) – Tęsknię za tobą!

15. 555 五五五 (wǔ wǔ wǔ) – odgłos łkania, płakania

16666 六六六 (liù liù liù) pochodzi od 牛牛牛 (Niú niú niú), co oznacza „świetny, niesamowity, genialny”

17. 837 八三七 (bā sān qī) – 别生气 (Bié shēngqì), nie złość się.

18. 88 八八 (bā bā) – 拜拜 (bài bài), pa pa!

19. 918 九一八 (jiǔ yī bā) – 加油吧 (Jiā yóu ba) – Powodzenia! Daj z siebie wszystko!

20. 995 九九五 (jiǔ jiǔ wǔ) – 求求我 (wiú qiú wǒ) – uratuj mnie! 

Chiński slang można coraz częściej dostrzec nie tylko w mediach społecznościowych, ale także w filmach, serialach czy nawet reklamach. Znajomość tych wyrażeń jest ważna, aby płynnie i naturalnie porozumieć się z przyjaciółmi z Chin oraz zrozumieć niektóre niuanse kulturowe. Warto pamiętać, że język nieustannie się zmienia, a co roku modne stają się inne wyrażenia. Dlatego warto na bieżąco interesować się tym tematem.

Firmy, o których nie wiedziałeś/aś, że są chińskie – o dynamicznym wzroście chińskich firm na globalnym rynku

Napis na etykiecie “Made in China” to hasło dobrze znane każdemu konsumentowi. Kojarzy się on przede wszystkim z tanimi produktami wątpliwej jakości, które od wielu lat były szeroko dostępne na sklepowych półkach. Jednakże dynamiczny rozwój technologiczny Chin na przestrzeni ostatnich kilku dekad na zawsze zmienił oblicze państwa znanego wcześniej jako “fabryka świata”. 

 

Wiele rodzimych przedsiębiorstw aspirujących do zostania liderami innowacyjnych technologii swoimi rozwiązaniami zdobyło zaufanie klientów wewnątrz Chin, a odniesiony sukces pozwolił im wejść na zagraniczne rynki. Obecnie na każdym kroku ze sklepowych półek i stron internetowych spogląda na nas szeroki wybór chińskiego sprzętu wysokiej jakości. Flagowe modele smartfonów śmiało mogą konkurować z japońskimi, czy amerykańskimi odpowiednikami. Na przykład na rynku dronów to właśnie chiński DJI jest uznawany za topową światową markę. Niektóre wielkie konglomeraty, takie jak Huawei i Alibaba stały się wizytówkami Państwa Środka i markami dobrze rozpoznawalnymi na całym świecie. Inne, mimo dobrej reputacji i rozpoznawalności, często nie są kojarzone z krajem swojego pochodzenia.

Czy wiedziałeś/aś, że każde z przedstawionych poniżej przedsiębiorstw zostało założone w Chinach?

Lenovo Group Limited

Lenovo Group Limited to przedsiębiorstwo, które początkowo funkcjonowało pod nazwą New Technology Developer Inc. Następnie nazwę firmy zmieniono na Legend, a dopiero w 2004 r. przedsiębiorstwo przyjęło dobrze znaną nazwę Lenovo. Już w 1990 r. spod skrzydeł przedsiębiorstwa na rynek wypuszczono pierwszy komputer oznaczony własną marką – Legend PC. Wkrótce Lenovo odniosło wielki sukces na rodzimym rynku i w stało się liderem sprzedaży w regionie Azji. Odkupienie od International Business Machines Corporation (IBM) działu komputerów osobistych w 2005 r. otworzyło dla Lenovo drzwi na zagraniczny rynek. Już w 2013 r. Lenovo po raz pierwszy objęło pozycję światowego lidera w produkcji komputerów PC, a w 2014 r. sfinalizowano zakup Motorola Mobility z zamiarem ekspansji w Stanach Zjednoczonych. Firma ciągle przoduje jako jeden z liderów innowacji i technologii, co roku zaskakując nowymi produktami. Według danych z 2020 r., w zeszłym roku Lenovo stale utrzymywało pozycję największego producenta komputerów PC.

ByteDance
ByteDance to młode przedsiębiorstwo zajmujące się głównie technologią internetową i tworzeniem różnego rodzaju aplikacji. Pierwszym produktem ByteDance była dostarczająca informacje i wiadomości platforma Toutiao, która jedynie w ciągu czterech miesięcy zdołała zgromadzić aż milion użytkowników! Przyczynił się do tego oparty na sztucznej inteligencji algorytm, który pozwalał na spersonalizowane dobieranie wyświetlanych wiadomości w oparciu o zainteresowania użytkowników

Mimo krótkiego stażu na rynku, już w 2018 r. ByteDance został okrzyknięty najcenniejszym start-upem na świecie. Za sukces start-upu na arenie międzynarodowej odpowiada mobilna aplikacja Tik Tok, znana w Chinach pod nazwą Douyin, która polega na nagrywaniu i zamieszczaniu krótkich filmików na platformie. Do ogromnego sukcesu Tik Toka w dużej mierze przyczynił się algorytm pozwalający na spersonalizowane wybieranie filmików w oparciu o wcześniejsze ruchy wykonane w aplikacji, który został wcześniej zastosowany w Toutiao. Tylko do maja 2020 r. została pobrana niemal 2 miliardy razy!

UnionPay

UnionPay to przedsiębiorstwo, które zdominowało świat kart płatniczych! To firma, która zajmuje się świadczeniem usług finansowych, w tym płatnościami transgranicznymi, mobilnymi i online. Aktualnie UnionPay jest największym wydawcą kart płatniczych na świecie. W 2016 r. udział w światowym rynku kart płatniczych wyniósł aż 43%, znacząco wyprzedzając karty Visa i MasterCard

Choć UnionPay działa najprężniej na rynku chińskim, a poza Chinami karty te stanowią niewielki odsetek całości, to firma stara się rozwinąć także na zagranicznych rynkach. Aktualnie kart można używać w 180 krajach i regionach na świecie. W Polsce karty UnionPay są akceptowane w 19 tysiącach punktach sprzedaży oraz w bankomatach oznaczonych odpowiednim logiem.

NetEase 

NetEase to technologiczny gigant będący drugą, tuż za Tencent, największą firmą w Chinach zajmującą się produkcją gier wideo na komputery i smartfony, a jednocześnie jedna z największych na świecie firm z tej dziedziny. Do gier wydanych przez NetEase należą m.in.: Knives Out, Creative Destruction, Onmyoji, Cyber Hunter, Identity V, LifeAfter, Marvel Super War, Fantasy Westward Journey. Co więcej, firma ma licencję na dystrybucję w Chinach dobrze znanych na Zachodzie gier. Dzięki współpracy z Blizzard Entertainment na rynek chiński wprowadzono grę Overwatch, a w 2016 r. w wyniku współpracy NetEase z Mojang Studios chińscy gracze mogli zapoznać się z kultowym Minecraftem. Powstała także gra mobilna Diablo Immortal, a we współpracy z Warner Bros ogłoszono zaczęcie prac nad grą na podstawie trylogii Tolkiena – The Lord of the Rings: Rise to War.

Chińskie firmy dominują globalny rynek smartfonów.

Chińskie firmy technologiczne takie jak Huawei czy Xiaomi są dobrze znane i rozpoznawalne na całym świecie. Jednakże mało osób zdaje sobie sprawę, że nie są to jedyne firmy Państwa Środka, które zdobywają coraz większą aprobatę użytkowników smartfonów. W ostatnich latach na wysokiej pozycji rankingów sprzedażowych plasują się Vivo i Oppo.


Vivo

Vivo to przedsiębiorstwo technologiczne, które zaledwie w ciągu 12 lat stało się jednym z największych światowych producentów smartfonów. Przyczyniła się do tego między innymi technologia i pomysłowość produktów wypuszczanych przez Vivo, które wyróżniły markę na tle innych firm. Do tej pory koncern wypuścił wiele pionierskich sprzętów, takich jak najcieńszy smartfon świata w 2014 r, którego grubość wynosiła zaledwie 4,75 mm. Vivo zdobyła uznanie mieszkańców Chin i innych azjatyckich państw, a pod koniec 2020 roku firma weszła także na rynek europejski, w tym polski. W pierwszym kwartale 2021 r. Vivo zajęło trzecie miejsce na świecie pod względem udziału w rynku, a do tej pory z urządzeń wypuszczonych przez firmę skorzystało ponad 370 milionów użytkowników


Oppo

Oppo to obecnie jeden z największych producentów smartfonów na świecie. W 2018 r. firma uplasowała się na pierwszy miejscu pod względem sprzedanych smartfonów w Chinach, wyprzedzając Vivo i Huawei. Produkty Oppo zadebiutowały na polskim rynku na początku 2019 r. prezentując cztery smartfony z różnych półek cenowych. W pierwszym kwartale 2021 r. Oppo zajęło drugie miejsce na świecie pod względem udziału w rynku i sprzedażą wynoszącą aż 21.5 miliona sztuk smartfonów.

Chiny przejmują wielkie marki

Na początku XXI w. szerokim echem odbiła się wiadomość, że Lenovo przejęło IBM, znane amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne. Od tamtego momentu minęło już niemal 20 lat. Obecnie Chińskie firmy rozwijają się w zawrotnym tempie, a ich wejście na zachodnie rynki często wiąże się z przejęciem lub wykupieniem części akcji znanych achodnich marek, o czym często nie zdają sobie sprawy konsumenci.

 

W 2010 r. Volvo zostało sprzedane chińskiemu koncernowi Geely Holdings za 1,8 mld dolarów. Trzy lata później ten sam chiński producent sfinalizował kolejny zakup, którym okazała się brytyjska firma the London Taxi Company zajmująca się produkowaniem charakterystycznych czarnych londyńskich taksówek. W 2011 r. udziały studia Riot Games, które stworzyło niezwykle popularną grę League of Legends zostały całkowicie wykupione przez Tencent Holdings, wobec czego w ręce chińskiego giganta przeszła także gra. Udziały chińskich przedsiębiorstw można obecnie znaleźć praktycznie w każdej branży, poczynając od wielkich koncernów, przez firmy zajmujące się wytwarzaniem artykułów gospodarstwa domowego, aplikacje mobilne takie jak Grindr, luksusowych markach odzieżowych takich jak Cerruti, Kent & Curwen, czy Gieves & Hawkes, a nawet sławny włoski klub piłkarski A.C. Milan, który w 2017 r. został sprzedany chińskiemu konsorcjum za 740 mln euro!

Obecnie chińskie firmy oferują szeroki zakres dobrej jakości produktów, są pionierami nowoczesnych technologii i przodują w różnorodnych światowych rankingach. W ciągu ostatnich lat ich znaczenie znacząco wzrosło na arenie międzynarodowej. Praktycznie każdy z nas na co dzień korzysta z wygodnych rozwiązań technologicznych stworzonych przez Chińczyków. Co więcej, coraz większy udział chińskich przedsiębiorstw w akcjach zachodnich spółek sprawia, że nawet dobrze nam znane marki w rzeczywistości mogą okazać się… chińskimi.