Decyzja co i gdzie studiować  jest jednym z najważniejszych kroków w życiu każdego człowieka. Wybór zarówno kierunku studiów jak i miejsca edukacji może zdeterminować perspektywy zatrudnienia oraz przyszłą płacę. W tym aspekcie warto zwrócić uwagę na możliwości jakie daje odbycie studiów w Państwie Środka. Odbycie studiów w Chinach stwarza możliwości znalezienia zatrudnienia w drugiej pod względem wielkości gospodarce świata. Z drugiej zaś strony pojawia się możliwość wyróżnienia się na europejskim rynku pracy poprzez połączenie umiejętności specjalistycznych zdobytych na wybranym kierunku ze znajomością najpopularniejszego języka świata. Obcokrajowiec, który ukończył chińską uczelnię posiada atuty wyróżniające go zarówno na chińskim, jak i europejskim rynku. Wejście w posiadanie wyżej wymienionych umiejętności poprzedzone jest jednak kilkuletnim pobytem na uczelni w Państwie Środka. Tamtejsze realia studiowania różnią się nieco od tych, które znamy w Europie.

Poniżej przedstawiamy 6 interesujących faktów na temat chińskiego systemu edukacji oraz rynku pracy.  

  • Chiny stały się obecnie światowym liderem pod względem liczby absolwentów kończących studia każdego roku. W 2017 roku liczba ta przekroczyła 8 milionów, wyprzedzając tym samym znajdujące się na drugim miejscu Stany Zjednoczone. Co więcej liczba absolwentów chińskich uniwersytetów jest dwukrotnie wyższa niż amerykańskich.  W ciągu ostatnich 20 lat liczba ta wzrosła 10 krotnie.
  • Według MyCOS Research Institute, rynek pracy w Chinach cierpi z powodu braku wystarczającej liczby wykwalifikowanych specjalistów. W 2015 roku zaledwie 8% absolwentów pozostawało bez pracy dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia nauki.
  • Chińskie uczelnie z każdym rokiem wzmacniają swoją pozycję na arenie międzynarodowej, a dyplomy uzyskiwane na chińskich uczelniach z roku na rok zyskują coraz większą renomę. Według światowego rankingu uniwersytetów przygotowanego przez Londyński miesięcznik The Times Higher Education Supplement Na przestrzeni lat 2011- 2018 pozycja Peking University wzrosła z 37 do 27, natomiast Tsinghua University z 58 do 30.
  • Chiny są najczęściej wybieranym krajem przez zagranicznych studentów pochodzących z krajów azjatyckich.  W 2016 roku liczba studentów z zagranicy przekroczyła 442 tys. z czego ponad 49 tys. było beneficjentami pełnych stypendiów CSC.  Oznacza to wzrost o 11,4% w stosunku do roku poprzedniego. (Dane oparte na postawie statystyki opublikowanej 1 marca 2017 przez Chinese Ministry of Education)
  • W wyniku panującego w Chinach powszechnego przekonania o wyższości sektora publicznego nad prywatnym, prywatne uczelnie postrzegane są często jako podrzędne w stosunku do uczelni państwowych.
  • Chiny wiodą prym pod względem liczby studentów wysyłanych za granicę w celu odbycia tam części semestrów. Według raportu opublikowanego przez Ministerstwo Edukacji w 2015 roku za granicą studiowało ok. 523 tys. Chińczyków, co ważniejsze ponad 80% z nich powraca do kraju bezpośrednio po zakończeniu okresu studiów.

Recommended Posts