POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

§1 Postanowienia ogólne

1. Podstawa prawna: Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies zawiera zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz plików Cookies przez odwiedzających użytkowników.

Gdyby pojawiły się pytania lub wątpliwości w zakresie polityki cookies lub polityki prywatności prosimy o kontakt z Administratorem strony poprzez adres email: kontakt@studiawchinach.pl

Żadne dane osobowe oraz adresowe podane przez Użytkowników na stronie internetowej studiawchinach.pl nie są i nie będą w udostępniane, przekazywane i odsprzedawane osobom trzecim bez zgody użytkownika.

2. Korzystanie ze strony internetowej studiawchinach.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

3. Polityka określa zasady zbierania, ochrony i przetwarzania Danych Osobowych osób korzystających z serwisu prowadzonego przez Asianship sp. z o.o.
Łódź ul. Jagienki 32, 92-439. Serwis internetowy prowadzony jest pod adresem https://www.studiawchinach.pl/ ( dalej: Serwis ).

4. Asianship sp. z o.o. Łódź ul. Jagienki 32, 92-439 w sposób szczególny dba o ochronę oraz poszanowanie prywatności użytkowników korzystających z serwisu internetowego prowadzonego przez Spółkę. Istotne jest, aby użytkownik serwisu wiedział, jakie dane są pozyskiwane podczas korzystania z serwisu, a także w jaki sposób może chronić swoją prywatność.

5. Serwis www.studiawchinach.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz za pośrednictwem formularzy kontaktowych.

6. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest: Asianship sp. z.o.o., z siedzibą w Łódź ul. Jagienki 32, 92-439 zarejestrowaną w KRS, pod numerem firmy: 0000809848. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie umów, w których zawarciu Spółka jedynie pośredniczy ( umowy z Ubezpieczycielami ) jest podmiot będący stroną umowy. W tym zakresie Spółce jedynie powierza się przetwarzanie danych osobowych.

7. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, należy zgłaszać Administratorowi na adres kontakt@studiawchinach.pl

§2 Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

1. Użytkownik może podać dane osobowe poprzez:
a. Za pośrednictwem wszelkich formularzy kontaktowych znajdujących się w serwisie

2. Wypełniając formularz kontaktowy Korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informacja na ten temat jest wyraźnie wskazana w miejscu widocznym w czasie wypełniania formularza. Wypełnienie formularza kontaktowego może też oznaczać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, na co Korzystający musi wyrazić zgodę – opcja widoczna w trakcie wypełniania formularza.

3. Ponadto, jeśli Użytkownik zdecyduje się na współpracę z Asianship sp. z o.o., Spółka jako Administrator danych może przechowywać inne dane osobowe konieczne do realizacji umowy na czas nieokreślony. Wszelkie informacje związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych w przypadku podjęcia współpracy ze Spółką, przedstawiane są podczas zawierania i realizacji umowy.

4. Ponadto serwery hostingowe mogą zapisywać tzw. logi systemowe – informacje takie jak czas wizyty, adres IP, przeglądarka, system operacyjny.

5. Administrator jest Administratorem danych osobowych Użytkownika.

6. Użytkownik dobrowolnie zgadza się na podanie danych osobowych za pomocą formularzy znajdujących się na stronie studiawchinach.pl, w celach jakie wskazują dane formularze.

7. Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na podanie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem drogi elektronicznej od Administratora z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych o usługach oferowanych przez Administratora, istotnych z jego punktu widzenia.

8. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych osobowych, posiada możliwość ich poprawienia, edycji, sprostowania, usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania.

9. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana, co spowoduje usunięcie adresu email z listy mailingowej Administratora.

10. Użytkownik ma prawo przenoszenia własnych danych osobowych i wniesienie skargi do Prezesa UODO.

11. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane innemu podmiotowi oraz/lub poza obszar Unii Europejskiej wyłącznie w celu realizacji wskazanych celów jakich oczekuje Użytkownik/Klient.

12. Niepodanie danych osobowych przez Użytkownika może uniemożliwić mu korzystanie z niektórych usług, takich jak np. wysłanie formularza, zapisania się do listy subskrypcyjnej lub innych.

13. Użytkownik podając dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingowych produktów i usług Administratora, w tym w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wówczas dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych i przygotowaniu zindywidualizowanej oferty.

14. Na stronie mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych stronach internetowych. Administrator chroni dane osobowe użytkownika z należytą starannością zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

15. Administrator Danych Osobowych informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).

16. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji określonych usług wynikających ze udzielonej zgody.

17. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowi udzielona przez Użytkownika zgoda oraz wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

§3 TECHNOLOGIE

Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

W celu korzystania ze strony internetowej studiawchinach.pl niezbędne jest posiadanie:

1.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet
1.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
1.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§4 Polityka cookies

1. Innym sposobem zbierania przez serwis internetowy informacji o użytkownikach jest stosowanie „cookies” (tzw. ciasteczek), czyli plików zawierających dane informatyczne w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z serwisem, z tego urządzenia końcowego.


2. Zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.studiawchinach.pl: Asianship sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905r. 47 zarejestrowaną przez Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000809848

5. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalne dopasowanie treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych,
– w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika Serwisu.

6. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.

7. Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych.

§5 Cel przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę w celu nawiązania kontaktu z Korzystającym ( odpowiedzi na prośbę o kontakt lub spotkanie z przedstawicielem Asianship ), odpowiedzi na zadane pytanie, oraz zawarcia umowy współpracy. Dane przetwarzane będą w zakresie adekwatnym i niezbędnym do realizacji wskazanych celów.

2. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Spółkę swoich danych osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania z usług, z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Dokonuje się tego wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@studiawchinach.pl

§6 Osoby mogące mieć dostęp do danych osobowych

1. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę we własnym zakresie mają:a) Administrator Asianship sp. z o.o. ;b) jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz – w zakresie określonym przez Administratora, w ramach nadanego upoważnienia;
c) organy państwa na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów oraz w innych sytuacjach, gdy wynika to z treści obowiązujących przepisów prawa;
d) Podmiot obsługujący serwer – zenbox sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa – w zakresie danych osobowych niezbędnych do wysyłki wiadomości email;

2. Asianship sp. z o.o., nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom i instytucjom danych osobowych swoich Użytkowników. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą lub na prośbę Użytkownika.

3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom, które Korzystający/ Użytkownik/ Klient upoważnił do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnej zgody. Dane przekazywane będą w szczególności chińskim organom państwowym (celem przeprowadzenia procedury aplikacji na studia).- klauzula w umowie, oświadczeniu

§7 Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Spółka w sposób należyty zabezpiecza gromadzone i przetwarzane dane osobowe. Serwer, na którym znajduje się Portal jest wydzierżawiany przez zenbox sp. z o.o.

2. Środki stosowane przez zenbox sp. z o.o. zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§8 Prawa autorskie

1. Wszystkie materiały dostępne w Serwisie, w szczególności wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, grafika, układ witryny WWW, znaki towarowe, handlowe i firmowe korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej. Zakazane jest ich kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, bez uzyskania uprzedniej zgody Spółki.

§9 Postanowienia końcowe

1. Asianship sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności serwisu www.studiawchinach.pl. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę przestrzegania prywatności, ochrony danych osobowych w sposób należyty, braku sprzedaży i udostępniania osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników serwisu bez ich zgody.

2. Asianship sp. z o.o., spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

3. Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Asianship sp. z o.o., informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.