Skip to content

Kursy językowe za granicą to najefektywniejsza metoda nauki języka chińskiego.

International foundation program to kurs języka chińskiego zaprojektowany przez wiodące chińskie uczelnie specjalizujące się w kształceniu międzynarodowych studentów. Idea powstała w odpowiedzi na potrzebę kompleksowego przygotowania studentów do podjęcia studiów w Państwie Środka. Podstawowym wyróżnikiem IFP na tle innych kursów jest rozszerzenie podstawy językowej o słownictwo specjalistyczne oraz dodatkowe kursy kierunkowe.

Kluczowe informacje

  • Miejsce realizacji kursu: oficjalne chińskie uczelnie
  • Czas trwania: pełen kurs trwa 36 lub 42 tygodnie, w zależności od wybranej formy realizacji.
  • Cel nauczania: podjęcie studiów w j.chińskim na oficjalnej uczelni

University of International Business and Economics

Wiodący Uniwersytet Ekonomiczny w Chinach. Pierwszy kierunek ekonomiczno-handlowy w rankingu szkół wyższych.

Shanghai Jiao Tong University

Wiodąca politechnika w Chinach. 62 miejsce w międzynarodowym rankingu QS.

Tianjin University

Największy uniwersytet partnerski China Scholarship Council - programu stypendialnego przeznaczonego dla studentów zagranicznych.

Play Video

Dla kogo przeznaczony jest kurs chińskiego IFP?

Program przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych podjęciem studiów w Chinach. Ukończenie kursu gwarantuje biegłość językową oraz kompleksowe przygotowanie do realizacji programu studiów na chińskiej uczelni. Jest to obecnie najbardziej efektywna forma nauki chińskiego i przygotowania do uzyskania dyplomu w Państwie Środka. Obejrzyj filmik i sprawdź opinie i poziom językowy studentów po dziesięciu miesiącach kursu.

Digital Campus - źródło wiedzy i informacji dla studentów i rodziców

Na pół roku przed rozpoczęciem właściwego programu nauczania studenci i rodzice otrzymują dostęp do platformy Digital Campus. Studenci mogą korzystać z zasobów i pomocy naukowej jeszcze przed właściwym kursem jak i po zakończeniu nauczania, w trakcie pierwszego roku studiów.

  • dla studentów – dostęp do materiałów i zaplanowanej ścieżki nauczania jeszcze przed wyjazdem (PRE-IFP) oraz możliwość uzupełnienia wiedzy po kursie. (POST-IFP)
  • dla rodziców i opiekunów – informacja o postępach w nauce i obecności na zajęciach studenta

Kurs językowy za granicą - moduły nauki

PRE IFP - kurs przedwstępny

Dostęp do platformy learningowej Digital Campus i rozpoczęcie wstępnej nauki i podstaw językowych we własnym zakresie i własnym tempie. Studenci otrzymują dostęp do modułu na pół roku bez obowiązku aktywnego korzystania.

Po ukończeniu kursu wstępnego studenci nabierają pierwszych podstaw językowych co przekłada się na szybszą adaptację w Chinach oraz łatwiejsze rozpoczęcie właściwego kursu językowego.

Kurs Właściwy IFP

Właściwy kurs realizowany w jednym z akademickich ośrodków IFP w Chinach. Kurs trwa przez 36 lub 42 tygodnie.
(w zależności od wybranego trybu realizacji)

Język Chiński Ogólny

Podstawa programowa kursu językowego IFP. Głównym założeniem modułu jest nabranie podstaw a w dalszej kolejności pełnej biegłości językowej. Po ukończeniu programu studenci osiągają poziom językowy odpowiadający egzaminowi HSK 5.

Słownictwo specjalistyczne

Moduł ten stanowi główny wyróżnik IFP na tle pozostałych kursów języka chińskiego. W takcie realizacji modułu studenci poznają słownictwo bezpośrednio powiązane z przyszłym kierunkiem studiów. Wyróżnia się programy biznesowe, humanistyczne oraz inżynierskie.

Zajęcia kierunkowe

Realizacja modułu zapewnia znaczne ułatwienie i przewagę w kontekście dalszych studiów w Chinach. Głównym celem programu jest wyrównanie różnic w poziomach edukacji kraju rodzimym oraz Chin. W trakcie realizacji modułu studenci mają okazję uzupełnić ewentualne braki i poznać lokalne sposoby nauki oraz przygotowanie do egzaminów.

Trzy ścieżki nauki chińskiego

Zaprojektowane by odpowiadać potrzebom docelowego programu studiów w Chinach.

Humanities

Dla kierunków językowych i prawniczych.

Program zawiera:

Rozszerzony język chiński ogólny oraz język chiński w naukach humanistycznych.

Business

Dla kierunków ekonomicznych i biznesowych.

Program zawiera

Język chiński w matematyce, ekonomii i biznesie. Zajęcia uzupełniające z różnic programowych z matematyki oraz wstęp do biznesu i ekonomii.

Science & Engineering

Dla kierunków inżynierskich i przyrodniczych.

Program Zawiera

Język chiński w matematyce, chemii i fizyce. Zajęcia uzupełniające różnice programowe z matematyki oraz fizyki.

Masz już podstawy języka Chińskiego?

Kursy Przygotowawcze dla Zaawansowanych

Uczyłeś/-aś się już języka i myślisz o rozpoczęciu studiów w Chinach? Sprawdź opcje IFP dla osób posiadających biegłość językową. Ścieżki B oraz C to skrócona forma kursu skupiona na słownictwie specjalistycznym docelowego kierunku studiów z pominięciem podstaw językowych. Ukończenie ścieżek B oraz C, tak jak pełnego kursu umożliwia otrzymanie stypendium i przystąpienie do programu University Enterprise Alliance.

Ścieżka Nauki
Liczba Semestrów
Liczba Tygodni
Godzin Tygodniowo
Godzin Nauczania
A
2
36/42*
30
1080/1240*
B
1
18
30
540
C
1
11
30
330

*Kurs IFP trwa 42 tygodnie (1240h) w przypadku wyboru realizacji wraz z programem studiów i kariery UEA/UEA+. Kurs bez gwarancji studiów trwa 36 tygodni (1080h)

Czym wyróżniają się programy IFP?

IFP Part Time

Kurs Właściwy IFP

Praktyka

Wykłady

Korepetycje

Pełne wsparcie w trakcie kursu

Program nauczania został zaprojektowany tak by odpowiadać docelowemu kierunkowi studiów, uwzględniając kraj pochodzenia studentów. Podstawa programowa została zaprojektowania na podstawie różnic w systemach edukacji. Dzięki temu rozwiązaniu studenci przyswajają nową wiedzę bez powtarzania materiału z liceum. Dodatkowo w ramach kursu IFP zapewnione jest wsparcie dla studentów chcących dodatkowo poszerzyć swoją wiedzę lub dodatkowo przygotować się do egzaminów.

POBIERZ DARMOWY INFORMATOR 2023/2024

  • Oferta studiów i kursów
  • Programy stypendialne
  • University Enterprise Alliance
  • International Foundation Program

Studia w Chinach2023/2024

Stypendia, programy studiów, praktyki zawodowe, moduł eCommerce, procedura aplikacyjna, cennik.

.

lub

Wybierz kurs językowy lub program rozwoju kariery z China Campus Network 

.

Studia w Chinach2023/2024

Stypendia, programy studiów, staże zawodowe, moduł eCommerce, procedura aplikacyjna, cennik.

.

lub